Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)

SAIC Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)

Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarquen dins del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i ofereixen atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels serveis municipals.

Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC):

Horaris:

 • Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) paren atenció en dies laborables en horari de matí i vesprada. Consulta en cadascuna de les OAC's els seus horaris.

Serveis oferits:

 • Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament.
 • Recollida d'avisos d'incidències.
 • Recollida de suggeriments i reclamacions.
 • Registre de documents.
 • Padró Municipal d'Habitants.
 • Impostos.
 • Certificat digital.
 • Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA).

Consulta tots els tràmits 

Cita prèvia:

Les cites prèvies per a OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) es poden sol·licitar en els Tel. 010 /  900 153 862 i per a OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) per Internet en el següent enllaç: https://citaprevia.alicante.es o en els Tel. 010 /  900 153 862. 

Per a sol·licitar cita prèvia per Internet, cal seleccionar 'Tipus de Servei' > 'Servei d'Atenció Integral Ciutadania (SAIC)' i veurà que hi ha dos tipus d'opcions en 'Gestió':

'Tràmits Municipals', que només poden sol·licitar-se per a:

 • Registre electrònic de sol·licituds i documents.
 • Sol·licitud de certificats i informes d'empadronaments ja existents.
 • Domiciliació bancària de tributs municipals.
 • Fraccionament de l'IBI.
 • Obtindre informes dels seus impostos.
 • Obtindre certificat digital amb signatura electrònica.

'Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA)'.

 • Aquest tràmit només es realitza en OAC 'Cervantes' i és possible sol·licitar la cita prèvia també per Internet.

'Altes i modificacions en el Padró Municipal d'Habitants'. 

 • Aquest tràmit només es realitza en OAC 'Cervantes' i OAC 'Sèneca'.

IMPORTANT:

 • Sol·licite la seua cita per al tràmit corresponent. No s'atendran cites sol·licitades inadequadament.
 • Abans de sol·licitar una cita, comprove que disposa de tota la documentació necessària en https://www.alicante.es/es/tramites.
 • La cita ha de coincidir amb la persona que assistirà, perquè de no ser així no s'atendrà. Si s'actua en representació d'una altra persona, la cita ha de figurar a nom del representant.
 • Conserve el justificant de la cita, perquè se li demanarà el dia que vaja a ser atés, juntament amb el seu document d'identitat.
 • Si per alguna raó no pot acudir a la cita o havent-la sol·licitat no disposa de tota la documentació necessària, ha d'anul·lar-la perquè puga ser utilitzada per un altre ciutadà. De no poder-se realitzar el tràmit per falta de documentació haurà de sol·licitar-se una nova cita.