Imagen relacionada

Hisenda

  • Registro Electrónico
    Normes Registre Electrònic
  • Pago on-line
    Pagaments on-line de tributs
  • TRIBUTOS MUNICIPALES
    Tributs municipals

Noticies

Mercadillo

Anunci de cobrança de mercats i mercats ambulants 3er Trimestre 2020

Termini de pagament fins al 30 de setembre de 2020 Publicada el 29 jul. 2020
Registro Electrónico

Normes d'aplicació al Registre Electrònic a partir del 9 de desembre de 2019

En compliment del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Publicada el 6 nov. 2019
Concejalía de hacienda

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria Publicada el 21 jun 2018
Regidoria d'hisenda

Atenció al públic en Tresoreria Municipal

Atenció al públic en Tresoreria Municipal Publicada el 21 jun 2018