Imagen relacionada

Hisenda

  • Pago on-line
    Pagaments on-line de tributs
  • TRIBUTOS MUNICIPALES
    Tributs municipals

Noticies

Mercado de Benalúa

Taxa prestació de servei públic de mercats Benalúa i Carolines 2n Semestre 2019

Fins al 30 de setembre de 2019 Publicada el 19 jul. 2019
Ayuntamiento de Alicante

Exposició pública matrícula de l'Impost I.A.E. 2019

Oficina de Relacions amb el Contribuent Publicada el 15 abr. 2019
Concejalía de hacienda

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria Publicada el 21 jun 2018
Regidoria d'hisenda

Atenció al públic en Tresoreria Municipal

Atenció al públic en Tresoreria Municipal Publicada el 21 jun 2018