Imagen relacionada

Hisenda

  • Registro Electrónico
    Normes Registre Electrònic
  • Pago on-line
    Pagaments on-line de tributs
  • TRIBUTOS MUNICIPALES
    Tributs municipals

Noticies

Impuestos Municipales 2020: I.B.I. y Recogida de Basuras

Període de pagament voluntari I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2020

S'amplia el període de pagament voluntari fins al 31 de juliol de 2020 Publicada el 11 març 2020
Taxa Guals

Període de pagament voluntari 'Taxa de Guals'

S'amplia el període de pagament voluntari fins al 30 de juny de 2020 Publicada el 21 febr. 2020
Registro Electrónico

Normes d'aplicació al Registre Electrònic a partir del 9 de desembre de 2019

En compliment del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Publicada el 6 nov. 2019
Concejalía de hacienda

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria Publicada el 21 jun 2018