Imagen relacionada

Hisenda

  • Tasa de Vados
    Taxa de Guals
  • Pago on-line
    Pagaments on-line de tributs
  • TRIBUTOS MUNICIPALES
    Tributs municipals

Noticies

Taxa Guals

Període de pagament voluntari Taxa de Guals

De l'1 de març al 30 d'abril de 2019 Publicada el 21 febr. 2019
Concejalía de hacienda

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria Publicada el 21 jun 2018
Regidoria d'hisenda

Atenció al públic en Tresoreria Municipal

Atenció al públic en Tresoreria Municipal Publicada el 21 jun 2018
El Concejal Daniel Simón, en la puesta en marcha de la lectura de prensa digital en las bibliotecas

La Regidoria de Nov. Tec., Innovació i Informàtica difon la relació de despeses de 2016

La Regidoria dóna a conéixer la seua relació de despeses i l'estat d'execució del pressupost Publicada el 29 març 2017