Imagen relacionada

Hisenda

  • Imagen campaña informativa IBI y Tasa de Basuras 2021
    Tributs Municipals 2021
  • Pago on-line
    Pagaments on-line de tributs
  • TRIBUTOS MUNICIPALES
    Tributs municipals

Noticies

Imagen campaña informativa IBI y Tasa de Basuras 2021

Període de pagament voluntari I.B.I. i Taxa de Recollida de Fems 2021

Del 15 de març al 30 de juny de 2021

Publicada el 11 març 2021
Registro Electrónico

Normes d'aplicació al Registre Electrònic a partir del 9 de desembre de 2019

En compliment del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Publicada el 6 nov. 2019
Concejalía de hacienda

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Publicada el 21 jun 2018
Regidoria d'hisenda

Atenció al públic en Tresoreria Municipal

Atenció al públic en Tresoreria Municipal

Publicada el 21 jun 2018