Imagen relacionada

Hisenda

  • Pago on-line
    Pagaments on-line de tributs
  • TRIBUTOS MUNICIPALES
    Tributs municipals

Noticies

Nominas

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IAE i IBI Rústic 2019

Exposició pública del padró fiscal i edicte de cobrança Publicada el 12 ag. 2019
Mercado de Benalúa

Taxa prestació de servei públic de mercats i mercats ambulants 2019

Fins al 30 de setembre de 2019 Publicada el 19 jul. 2019
Concejalía de hacienda

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria Publicada el 21 jun 2018
Regidoria d'hisenda

Atenció al públic en Tresoreria Municipal

Atenció al públic en Tresoreria Municipal Publicada el 21 jun 2018