Imagen relacionada

Hisenda

  • Tasa de Vados
    Taxa de Guals
  • Pago on-line
    Pagaments on-line de tributs
  • TRIBUTOS MUNICIPALES
    Tributs municipals

Noticies

Taxa Guals

Període de pagament voluntari 'Taxa de Guals'

De l'1 de març al 30 d'abril de 2021

Publicada el 23 febr. 2021
Registro Electrónico

Normes d'aplicació al Registre Electrònic a partir del 9 de desembre de 2019

En compliment del que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Publicada el 6 nov. 2019
Concejalía de hacienda

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Pagaments a les Oficines Municipals de Tresoreria

Publicada el 21 jun 2018
Regidoria d'hisenda

Atenció al públic en Tresoreria Municipal

Atenció al públic en Tresoreria Municipal

Publicada el 21 jun 2018