Transparència municipal

Compromís de transparència

L'Ajuntament d'Alacant reforça el compromís de transparència del govern de la ciutat proporcionant a la ciutadania informació sobre la corporació municipal, participació ciutadana, informació economicofinancera, contractacions i costos dels serveis públics, convenis i subvencions, així com informació en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient.

Indicadors de transparència

Les categories mostrades a continuació contenen els apartats que es corresponen amb els indicadors de l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (elaborat per Transparency International Espanya).


Notícies

Actualitat i notícies relatives a actuacions que es desenvolupen des de les distintes àrees municipals que reflecteixen el compromís de les polítiques de transparència com un dels eixos fonamentals d'acció de l'ajuntament com a institució.

No hi ha noticíes