Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Pressupostos i rendició de comptes - Pressupostos amb descripció de les principals partides pressupostàries