Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.

Informació de rellevància jurídica - Projectes de reglaments i ordenances

Projectes de reglaments i ordenances la iniciativa dels quals els corresponga. Quan siga preceptiva la sol·licitud de dictàmens, la publicació es produirà una vegada que aquests hagen sigut sol·licitats als òrgans consultius corresponents

Projectes de reglaments i ordenances la iniciativa dels quals els corresponga. Quan siga preceptiva la sol·licitud de dictàmens, la publicació es produirà una vegada que aquests hagen sigut sol·licitats als òrgans consultius corresponents