Transparència

Volem ser un govern transparent en la nostra gestió i donar accés a la informació.