Calendari del contribuent

Quan coincidisca l'últim dia del període voluntari o la data de càrrec del rebut domiciliat amb dia festiu o inhàbil en l'àmbit nacional o de la Comunitat Valenciana, es traslladarà al dia hàbil posterior.

Tribut Dades

Padró de guals

Exercici 2020

Ampliat el termini de fi de voluntària fins al 30/06/2020 (Decret de 30/03/2020 de mesures extraordinàries de caràcter fiscal)

De l'1 de març al 30 d'abril de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 3 d'abril de cada any.

Domiciliats exercici 2020, data de càrrec 3 de juny.

Padró de l'Impost sobre Béns Immobles urbans  (IBI)

Exercici 2020

Ampliat el termini de fi de voluntària fins al 31/07/2020 (Decret de 30/03/2020 de mesures extraordinàries de caràcter fiscal)

Del 15 de març al 30 de juny de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 4 de juny de cada any.

Domiciliats no fraccionats exercici 2020, data de càrrec 3 de juliol.
 

Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de característiques especials

Exercici 2020

Ampliat el termini de fi de voluntària fins al 31/07/2020 (Decret de 30/03/2020 de mesures extraordinàries de caràcter fiscal)

Del 15 de març al 30 de juny de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 4 de juny de cada any.

Domiciliats no fraccionats exercici 2020, data de càrrec 3 de juliol.
 

Padró de Béns immobles rústics

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de cada any

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 3 d'octubre de cada any.

Padró de la Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem)

Exercici 2020

Ampliat el termini de fi de voluntària fins al 31/07/2020 (Decret de 30/03/2020 de mesures extraordinàries de caràcter fiscal)

Del 15 de març al 30 de juny de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 4 de juny de cada any.

Domiciliats no fraccionats exercici 2020, data de càrrec 3 de juliol.
 

Padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 3 d'octubre de cada any.

Padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 3 d'octubre de cada any.

 

Sistemes especials de pagament: Impost sobre Béns Immobles.

Fraccionament domiciliat del pagament fins a 6 terminis:

  • Termini d'abril: el 3 d'abril, o dia hàbil posterior.
  • Termini de maig: el 3 de maig, o dia hàbil posterior
  • Termini de juny: el 3 de juny, o dia hàbil posterior.
  • Termini de juliol: el 3 de juliol, o dia hàbil posterior.
  • Termini d'agost: el 3 d'agost, o dia hàbil posterior.
  • Termini de setembre: el 3 de setembre, o dia hàbil posterior.
Informació complementària