Calendari del contribuent

Quan coincidisca l'últim dia del període voluntari o la data de càrrec del rebut domiciliat amb dia festiu o inhàbil en l'àmbit nacional o de la Comunitat Valenciana, es traslladarà al dia hàbil posterior.

Tribut Dades

Padró de guals

 

De l'1 de març al 30 d'abril de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 3 d'abril de cada any.

Padró de l'Impost sobre Béns Immobles urbans  (IBI)

 

Del 15 de març al 30 de juny de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 4 de juny de cada any.
 

Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de característiques especials

 

Del 15 de març al 30 de juny de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 4 de juny de cada any.

Padró de Béns immobles rústics

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de cada any

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 3 d'octubre de cada any.

Padró de la Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans (Fem)

 

Del 15 de març al 30 de juny de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 4 de juny de cada any.
 

Padró de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 3 d'octubre de cada any.

Padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

De l'1 de setembre al 31 d'octubre de cada any.

Rebuts domiciliats, la data de càrrec serà el 3 d'octubre de cada any.

 

Sistemes especials de pagament: Impost sobre Béns Immobles.

Fraccionament domiciliat del pagament fins a 6 terminis:

  • Termini d'abril: el 3 d'abril, o dia hàbil posterior.
  • Termini de maig: el 3 de maig, o dia hàbil posterior
  • Termini de juny: el 3 de juny, o dia hàbil posterior.
  • Termini de juliol: el 3 de juliol, o dia hàbil posterior.
  • Termini d'agost: el 3 d'agost, o dia hàbil posterior.
  • Termini de setembre: el 3 de setembre, o dia hàbil posterior.
Informació complementària