Pagament de tributs

Formes de pagament dels recursos de la Hisenda municipal

El pagament de qualsevol tribut, multa, sanció i altres ingressos de drét public o privat municipal el podrà efectuar sempre amb el document de pagament utilitzant els canals següents:

A les oficines municipals

A l'oficina municipal d'Hisenda al carrer Jorge Juan, nº 5:

  • En el Caixer Automàtic Municipal, situat en la planta baixa: pagament en metàl·lic o amb targeta financera. Horari de 9:00 a 14:00 hores, dies laborables (Horari d'estiu: de 9:00 a 13:00 hores).

A l'oficina municipal del SAIC (Servici d'Atenció Integral al Ciutadà) al carrer Cervantes, 9 (antiga Cambra de Comerç).

  • En el Caixer Automàtic Municipal, situat en la planta baixa: pagament en metàl·lic o amb targeta financera. Horari de 9:00 a 14:00 hores, dies laborables (Horari d'estiu: de 9:00 a 13:00 hores).

En el Dipòsit de vehicles retirats de la via pública (Grua), al carrer Metal·lúrgies s/n:

  • En els 2 Caixers automàtics municipals situats en el Dipòsit: pagament en metàl·lic o amb targeta financera. Horari de 8:00 a 10:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores, tots els dies de l'any.

(El pagament amb targeta financera no comporta cap recàrrec per al contribuent). 

En bancs o caixes d'estalvis

Si va rebre el document de pagament, presentant-lo en qualsevol entitat bancària o caixa d'estalvis que tinga la condició d'Entitat Col·laboradora de la Recaptació de l'Ajuntament d'Alacant en tot el territori nacional.

Si no disposa del document de pagament, pot sol·licitar-lo personalment a les oficines de l'Ajuntament del C/ Jorge Juan, núm. 5, baix, o a través d'Internet.

A més, si es tracta del pagament d'un rebut de cobrament periòdic, podrà efectuar-ne el pagament i obtindre'n un justificant amb totes les dades del seu rebut a les oficines de "la Caixa" en tota Espanya o sol·licitar el rebut a les Juntes de Districte.

Pot pagar a través de la xarxa de caixers i de la Banca Electrònica de les Entitats Col·laboradores utilitzant el codi de barres que apareix en el seu rebut (opció disponible les 24 hores del dia). 

Entitats col·laboradores

  • BANCO DE SANTANDER 
  • BANC DE SABADELL 
  • CAIXABANK 

Pagament Mitjançant Domiciliació Bancària

Si ho desitja pot sol·licitar la domiciliació bancària per al pagament dels seus tributs de cobrament periòdic.

Per a açò, pot descarregar l'imprès d'Ordre de domiciliació de deute directe SEPA en el següent enllaç http://www.alicante.es/va/tramites/domiciliacio-bancaria, on trobarà les instruccions i les condicions per a acollir-se a aquesta forma de pagament.

Pagaments a través d'Internet

Pagament amb targeta financera.

Per mitjà d'este servei, pot fer el pagament a través de la nostra pàgina de pagaments online, mitjançant les següents targetes financeres: Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard y Eurocard.

Per a poder fer el pagament ha de conéixer les dades de "Referència" i "Identificació" que es troben en la capçalera dels documents de pagament. 

Pagaments fora de termini

Una vegada complit l'últim dia de pagament voluntari, els pagaments hauran de realitzar-se en període executiu en Suma Gestió Tributària, C/ Poeta Vila y Blanco, 7, tel.: 965 292 000.