Pagament de tributs

Formes de pagament dels recursos de la Hisenda municipal

El pagament de qualsevol tribut, multa, sanció i altres ingressos de drét public o privat municipal el podrà efectuar sempre amb el document de pagament utilitzant els canals següents:

A les oficines municipals

A) En efectiu o amb targeta financera

 • A l'oficina municipal d'Hisenda al carrer Jorge Juan, nº 5. En el caixer automàtic municipal, situat en la planta baixa: pagament en metàl·lic o amb targeta financera. Horari de 9:00 a 14:00 hores, dies laborables (Horari d'estiu: de 9:00 a 13:00 hores).
 • A l'oficina municipal del SAIC (Servici d'Atenció Integral al Ciutadà) al carrer Cervantes, 9 (antiga Cambra de Comerç). En el caixer automàtic municipal, situat en la planta baixa: pagament en metàl·lic o amb targeta financera. Horari de 9:00 a 14:00 hores, dies laborables (Horari d'estiu: de 9:00 a 13:00 hores).
 • En el Dipòsit de vehicles retirats de la via pública (Grua), al carrer Metal·lúrgies s/n. En els caixers automàtics municipals situats en el Dipòsit. Tots els dies de l'any.

B) Únicament amb targeta financera

 • Caixers automàtic municipals situats en les següents dependències:
  • C/ Portugal nº 17 (Oficina d'Atenció Ciutadana Sèneca)
  • Av. Alfons el Savi núm. 10 (Mercat Central).
  • C/ Sant Mateu núm 23 (Mercat de Carolines).
  • Pza. Amèrica núm. 4 (Centre Municipal Plaza Amèrica).
  • C/ Mèdic Vicente Reyes, núm. 16 (Centre Social Garbinet).
  • C/ Baríton Paco Latorre (Centre Comunitari Joan XXIII).
  • C/ Pi Sant núm. 1A (Oficina d'Atenció Ciutadana Gastón Castelló).
  • Pza. d'Alger núm. 5 (Coordinació de Projectes Pl. Alger).
  • C/ Verge del Puig núm. 2 (Centre Comunitari Tómbola).
  • C/ Illa de Cuba núm. 40 (Centre Comunitari Illa de Cuba).
  • C/ Castelar núm. 40 (Biblioteca de Villafranqueza).
  • C/ Fernando Madroñal núm. 2 (Complex municipal de Piscines Tossal "José Antonio Chicoy").
  • C/ Ignacio Pérez de Sarrió núm. 9 (Piscina municipal Via Parc).
  • C/ Foguerer José Romeu Zarandieta nº 2 (Piscina municipal "Luis Asensi" - antiga cotxera de tramvies).
  • Av. Alcalde Lorenzo Carbonell núm. 58 (Centre Comunitari Felicitat Sánchez).
  • Av. Costa Blanca núm. 19 (Centre Comunitari Platges).

(El pagament amb targeta financera no comporta cap recàrrec per al contribuent). 

En bancs o caixes d'estalvis

Si va rebre el document de pagament, presentant-lo en qualsevol entitat bancària o caixa d'estalvis que tinga la condició d'Entitat Col·laboradora de la Recaptació de l'Ajuntament d'Alacant en tot el territori nacional.

Si no disposa del document de pagament, pot sol·licitar-lo personalment a les oficines de l'Ajuntament del C/ Jorge Juan, núm. 5, baix, o a través d'Internet.

A més, si es tracta del pagament d'un rebut de cobrament periòdic, podrà efectuar-ne el pagament i obtindre'n un justificant amb totes les dades del seu rebut a les oficines de "la Caixa" en tota Espanya o sol·licitar el rebut a les Juntes de Districte.

Pot pagar a través de la xarxa de caixers i de la Banca Electrònica de les Entitats Col·laboradores utilitzant el codi de barres que apareix en el seu rebut (opció disponible les 24 hores del dia). 

Entitats col·laboradores

 • BANC SANTANDER 
 • BANC DE SABADELL 
 • CAIXABANK 

Pagament Mitjançant Domiciliació Bancària

Si ho desitja pot sol·licitar la domiciliació bancària per al pagament dels seus tributs de cobrament periòdic.

Per a açò, pot descarregar l'imprès d'Ordre de domiciliació de deute directe SEPA en el següent enllaç http://www.alicante.es/va/tramites/domiciliacio-bancaria, on trobarà les instruccions i les condicions per a acollir-se a aquesta forma de pagament.

Pagaments a través d'Internet

Pagament amb targeta financera.

Per mitjà d'este servei, pot fer el pagament a través de la nostra pàgina de pagaments online, mitjançant les següents targetes financeres: Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard y Eurocard.

Per a poder fer el pagament ha de conéixer les dades de "Referència" i "Identificació" que es troben en la capçalera dels documents de pagament. 

Pagaments fora de termini

Una vegada complit l'últim dia de pagament voluntari, els pagaments hauran de realitzar-se en període executiu en Suma Gestió Tributària, C/ Poeta Vila y Blanco, 7, tel.: 965 292 000.