Formulari d'avisos d'incidències i sol·licitud d'informació

IMPORTANT

Avís d'incidència: avís de necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements als parcs, deteriorament de les vies o voreres, etc.) .

Els avisos d'incidència podran ser interposats per la ciutadania identificant-se o de forma anònima. És imprescindible concretar el lloc objecte de la incidència per a esmena.

Les persones interessades acompanyaran a les peticions la documentació que consideren oportuna.

Dades personals
Comunicació
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg pdf.
Resposta
En cas de comunicar un avís d'incidència, aquesta es tramitarà al servei municipal corresponent per a la seua revisió. Únicament ens posarem en contacte amb Vosté en cas de necessitar més informació.

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades