Formulari d'avisos d'incidències i sol·licitud d'informació

IMPORTANT

Avís d'incidència: avís de necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements als parcs, deteriorament de les vies o voreres, etc.) .

Els avisos d'incidència podran ser interposats per la ciutadania identificant-se o de forma anònima. És imprescindible concretar el lloc objecte de la incidència per a esmena.

Les persones interessades acompanyaran a les peticions la documentació que consideren oportuna.

Dades personals
Comunicació
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 10 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg pdf.
Resposta

Informació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol·licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades