Declaració d'Accessibilitat

La Regidoria de Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica de l'Ajuntament d'Alacant s'ha compromés a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara en avant, RD 1112/2018).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a les Aplicacions web del lloc https://www.alicante.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 (nivell d'accessibilitat AA) a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

  1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018: pel fet que s'utilitza un gestor de continguts i hi ha multitud d'usuaris actualitzant i creant continguts nous, podrien existir errades puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts html com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del RD 1112/2018). No obstant això, ens comprometem a revisar-les periòdicament i a solucionar els problemes que els usuaris ens notifiquen.
  2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
  3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen en la seua totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 23 de setembre de 2020.

El mètode empleat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l'organisme mateix.

Última revisió de la declaració: 23 de setembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes per l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions i tractades per la Regidoria de Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica de l'Ajuntament d'Alacant.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació arreplegat en l'article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web està dissenyat per a la seua visualització Responsive, amb la qual cosa es visualitza de forma òptima en els dispositius tableta i mòbils.

Aquest lloc web disposa d'un servei addicional que facilita l'accessibilitat dels seus continguts a persones amb capacitats especials. Aquest servei proporciona un Web Adaptat a les Diferents Capacitats, permetent als usuaris la navegació i l'accés a la informació mitjançant l'ús del teclat, mitjançant una sèrie de comandos de veu senzills, o bé mitjançant l'emissió de sons d'una certa intensitat, tot això sense que siga necessari la utilització de cap dispositiu especial ni la instal·lació de cap programa addicional. A més, l'usuari també pot indicar si vol escoltar el contingut que estiga consultant en cada moment.