Imagen relacionada

Urbanisme i vivenda

  • Medios de Información Concejalía de Urbanismo
    Medios de Información Concejalía de Urbanismo
  • Imatge d'Alacant amb l'Ajuntament en primer pla
    Imatge d'Alacant amb l'Ajuntament en primer pla

Noticies

Imagen de la zona.

Informació pública de la M.P. 2 P. E. Reserva Sòl Dotacional Universitat Alacant

Informació pública de la Modificació Puntual Núm. 2 Pla Especial de Reserva del Sòl Dotacional de la Universitat d'Alacant.

Publicada el 29 maig 2023
Imagen del plano

Informació pública de la Modificació Puntual Núm. 42 del PGMOU 1987

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 42 del PGMOU 1987 sobre regulació d'usos dotacionals terciaris.

Publicada el 29 maig 2023
IMAGEN

Compte de liquidació de la UE Nº 1 Plan Parcial 1/2 Benalúa Sud

Compte de Liquidació del Programa d'Actuació Integrada de la UE 1 del Pla Parcial 1.2 Benalúa Sud

Publicada el 26 abr. 2023
Imagen del plano del PGOU de Alicante 1987

Consulta pública prévia M.P.44 PGMOU-87 identificació ámbits en SNU per a FOTOVOLTAIQUES

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 44 DEL PGMOU 1987, SOBRE IDENTIFICACIÓ D'ÀMBITS EN SNU PER A IMPLANTACIÓ D'INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIA FOTOVOLTAICA

Publicada el 14 des. 2022