Imagen relacionada

Continguts - Urbanisme i vivenda

Des de l'any 1997 en què es va subscriure el primer conveni sobre seguretat i salut laboral en les obres municipals, hi ha una Comissió, integrada per representants municipals i de les organitzacions...
logo pmva
Lloguer de locals comercials El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, té disponible per a llogar locals comercials en diferents punts de la ciutat. Els locals es lloguen per a una duració...
alquiler asequible vivienda
Aquest programa té per objecte facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a una vivenda, amb preu assequible, i adequada a les necessitats i condicions econòmiques de l'usuari, mitjançant la captació...
Imatge d'Alacant amb el Ayuntament en primer pla.
Obligació legal En compliment del que estableix l'article 178 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juni, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i...