Imagen relacionada

Continguts - Urbanisme i vivenda

Des de l'any 1997 en què es va subscriure el primer conveni sobre seguretat i salut laboral en les obres municipals, hi ha una Comissió, integrada per representants municipals i de les organitzacions...
Contratos menores Patronato Vivienda
En aquesta pàgina es troben els enllaços als contractes que han sigut formalitzats pel Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant a partir de l'any 2021 . Contractes menors del Patronat Municipal de...
Contratos menores Patronato Vivienda
Contractes menors del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant durant l'any 2021 .
Contratos menores Patronato Vivienda 2022
Contractes menors del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant durant l'any 2022.
Informació convocatòria designació lloc de Gerència Anunci BOP Convocatòria i bases per a designació del lloc de Gerència del Patronat Municipal de la Vivenda d'Alacant Anunci BOE El termini de...
Informació sobre la convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic mitjà en gestió econòmica i financera, amb caràcter laboral fix, pel sistema d'oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació...
logo pmva
Lloguer de locals comercials El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, té disponible per a llogar locals comercials en diferents punts de la ciutat. Els locals es lloguen per a una duració...
observatorio municipal de vivienda en alquiler de alicante
Què és l'Observatori Municipal d'Habitatge en Lloguer d'Alacant ? Dins del marc del Programa de Lloguer Assequible que té com a objectiu facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a un habitatge, amb...
logo pmva
OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 - Aprovada per la Junta General del Patronato en sessió de data 27-12-2019 Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 - Aprovada per la...
programa alquiler asequible de vivienda
Aquest programa té per objecte facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a una vivenda, amb preu assequible, i adequada a les necessitats i condicions econòmiques de l'usuari, mitjançant la captació...
Registre de Programes d'Actuació i d'Agrupacions d'Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Obligació legal En compliment del que estableix l'article 178 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juni, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i...