Imagen relacionada

Continguts - Urbanisme i vivenda

Des de l'any 1997 en què es va subscriure el primer conveni sobre seguretat i salut laboral en les obres municipals, hi ha una Comissió, integrada per representants municipals i de les organitzacions...
Contractes menors del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant durant l'any 2023
Contratos menores Patronato Vivienda
En aquesta pàgina es troben els enllaços als contractes que han sigut formalitzats pel Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant a partir de l'any 2021 . Contractes menors del Patronat Municipal de...
Contratos menores Patronato Vivienda
Contractes menors del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant durant l'any 2021 .
Contratos menores Patronato Vivienda 2022
Contractes menors del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant durant l'any 2022.
Informació convocatòria designació lloc de Gerència Anunci BOP Convocatòria i bases per a designació del lloc de Gerència del Patronat Municipal de la Vivenda d'Alacant Anunci BOE El termini de...
Informació sobre la convocatòria per a la provisió de dos places de treballador social, amb caràcter laboral fix, pel sistema de concurs, incloses en el procés extraordinari d'estabilització d'...
Informació sobre la convocatòria nº2 per a la provisió d'una plaça de programador informàtic, amb caràcter laboral fix, pel sistema de concurs, inclosa en el procés extraordinari d'estabilització d'...
INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA Nº3 PER A la PROVISIÓ DE DOS PLACES D'OFICIAL ADMINISTRATIU, AMB CARÀCTER LABORAL FIX, PEL SISTEMA DE CONCURS, INCLOSA EN EL PROCÉS EXTRAORDINARI D'ESTABILITZACIÓ D'...
Informació sobre la convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic mitjà en gestió econòmica i financera, amb caràcter laboral fix, pel sistema d'oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació...
logo pmva
Lloguer de locals comercials El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, té disponible per a llogar locals comercials en diferents punts de la ciutat. Els locals es lloguen per a una duració...
observatorio municipal de vivienda en alquiler de alicante
Què és l'Observatori Municipal d'Habitatge en Lloguer d'Alacant ? Dins del marc del Programa de Lloguer Assequible que té com a objectiu facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a un habitatge, amb...
logo pmva
OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 - Aprovada per la Junta General del Patronato en sessió de data 27-12-2019 Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 - Aprovada per la...
programa alquiler asequible de vivienda
Aquest programa té per objecte facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a una vivenda, amb preu assequible, i adequada a les necessitats i condicions econòmiques de l'usuari, mitjançant la captació...
Registre de Programes d'Actuació i d'Agrupacions d'Interés Urbanístic i Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Obligació legal En compliment del que estableix l'article 178 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juni, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i...