Imagen relacionada

Continguts - Urbanisme i vivenda

Des de l'any 1997 en què es va subscriure el primer conveni sobre seguretat i salut laboral en les obres municipals, hi ha una Comissió, integrada per representants municipals i de les organitzacions...
Contratos menores Patronato Vivienda
En aquesta pàgina es troben els enllaços als contractes que han sigut formalitzats pel Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant a partir de l'any 2021 . Contractes menors del Patronat Municipal de...
Contratos menores Patronato Vivienda
Contractes menors del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant durant l'any 2021 .
Contratos menores Patronato Vivienda 2022
Contractes menors del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant durant l'any 2022.
logo pmva
Lloguer de locals comercials El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, té disponible per a llogar locals comercials en diferents punts de la ciutat. Els locals es lloguen per a una duració...
observatorio municipal de vivienda en alquiler de alicante
Què és l'Observatori Municipal d'Habitatge en Lloguer d'Alacant ? Dins del marc del Programa de Lloguer Assequible que té com a objectiu facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a un habitatge, amb...
logo pmva
OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 - Aprovada per la Junta General del Patronato en sessió de data 27-12-2019 Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 - Aprovada per la...
programa alquiler asequible de vivienda
Aquest programa té per objecte facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a una vivenda, amb preu assequible, i adequada a les necessitats i condicions econòmiques de l'usuari, mitjançant la captació...
Imatge d'Alacant amb el Ayuntament en primer pla.
Obligació legal En compliment del que estableix l'article 178 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juni, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i...