Convocatòria provisió d'una plaça de tècnic mitjà en gestió econòmica i financera

Informació sobre la convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic mitjà en gestió econòmica i financera, amb caràcter laboral fix, pel sistema d'oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019, procés ordinari.

FASE ACTUAL: LLOC I DATA DEL SEGON EXERCICI

Primer exercici

Lloc: Palacio del Portalet LAB15. C\ Llauradors nº15 - 03002 Alacant

Data: 03/03/2023 a les 11:00h

Tribunal assignat 

Qualificació primer exercici

Anunci qualificació definitiva primer exercici

 

Segon exercici

Lloc: Centre Municipal de les Arts, Plaça de Quijano, n.º 2 - 03002 Alacant

Data: 30/03/2023 a les 9:00h

 

Tràmits:

1. Generació i pagament de les taxes per dret d'examen.

Aquest tràmit serà necessari per a prendre part en les proves de selecció convocades pel Patronat. El comprovant del pagament haurà d’acompanyar sempre la seua sol·licitud.

Instruccions per a obtenir el document d'autoliquidació de la taxa:

De manera presencial:

A la seu del Patronato, situada a la plaça de la Santa Faç, 5, d'Alacant, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

De manera telemàtica:

Emplenar i enviar el formulari que es presenta a continuació preferiblement en horari de 9.00h a 14.00 hores, de dilluns a divendres. La recepció del document d'autoliquidació podrà demorar-se si es realitza fora de l'horari indicat.

L'últim dia per a la seua obtenció serà l'últim dia de termini de presentació d'instàncies a les 14.00 hores.

Accés a sol·licitud de document d'autoliquidació de les taxes per dret d'examen (REALITZEU UNA ÚNICA SOL·LICITUD)

 

La carta de pagament generada es rebrà en l'adreça de correu electrònic que s'haja indicat i es podrà pagar a través de la passarel·la de pagaments del web municipal o en qualsevol entitat col·laboradora de la recaptació.

La quota a abonar, d'acord amb l'ordenança reguladora aprovada pel Patronat, és de 30,90€. (enllace taxa).

Si concorreguera alguna circumstància que donara lloc a reducció del 50% de la tarifa, la documentació acreditativa d’aquesta haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud.

El justificant del pagament de la taxa, carta de pagament, s'adjuntarà igualment a la sol·licitud de participació en les proves selectives.

2. Emplenar i registrar la sol·licitud

De manera presencial:

De manera telemàtica            

Accés directe al procediment

 

Informació complementària