Delegacions en regidors

Titulars de regidories, serveis o àrees

Regidors i regidores Regidories, serveis o àrees

Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde)

Alcaldia.

Sra. María del Carmen Sánchez Zamora

Turisme.
Festes.

Sr. Manuel Villar Sola

Assessoria Jurídica.
Transport i Accessibilitat.
Neteja i Gestió de Residus.
Medi Ambient i Contractació.

Sra. María del Carmen de España Menarguez

Ocupació i Foment
Oficina d'Inversions.
Plaza de Bous.
Educació.
Sanitat.

Sr. Antonio Peral Villar

Modernització i Noves Tecnologies.
Estadística.
Registre General.
Coordinació de Projectes.
Oficina de Captació de Fons Europeus.
Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC).
Presidència.
Acció Social y Família.
Ocupació de la Via Pública.

Sr. José Ramón González González

Infraestructures.
Manteniment.
Seguretat.
Mobilitat i Trànsit.
Recursos Humans.
Vivenda.

Sra. Lidia López Rodríguez

Economia i Hisenda.
Comerç, Hostaleria, Consum i Mercats.
Sra. Cristina García Garri Participació Ciutadana.
Partides Rurals.

Sr. José Luis Berenguer Serrano

Esports.

Sr. Antonio Joaquín Manresa Balboa

Cultura.

Sr. Adrián Santos Pérez Navarro

Urbanisme.
Patrimoni.

Sra. María Conejero Requena

Igualtat.
Joventut.
Cooperació i Immigració.

Delegació especial de l'alcalde en regidors i regidores per a la celebració de matrimonis civils

 1. Sra. María del Carmen de España Menarguez
 2. Sr. Antonio Peral Villar
 3. Sr. Manuel Villar Sola
 4. Sr. José Ramón González González
 5. Sra. Lidia López Rodríguez
 6. Sr. José Luis Berenguer Serrano
 7. Sr. Antonio Joaquín Manresa Balboa
 8. Sr. Adrián Santos Pérez Navarro
 9. Sra. María Conejero Requena
 • Els regidors i regidores actuaran seguint l'orde indicat, iniciant-se novament la llista una vegada acabe aquesta.
 • En els casos d'absència o impossibilitat del regidor o regidora corresponent, correrà el torn fins arribar al que puga substituir-lo/la, sense que retrocedisca l'orde en l'ocasió següent, que sempre seguirà avant.
 • Els altres regidors i regidores de la Corporació podran actuar en casos concrets com a delegats especials de l'alcalde en l'autorització de matrimonis civils, quan així ho sol·liciten els contraents i ho aprove aquesta Alcaldia.
 • L'Alcaldia es reserva la facultat d'autoritzar personalment els matrimonis civils que crega oportú.
 • La intervenció de l'alcalde o dels regidors i regidores no inclosos en la llista anterior no altera l'orde regular abans establit.

Delegació de la presidència dels organismes autònoms en regidors i regidores

Organisme autònom Regidor/a
Patronat Municipal de la Vivenda Sr. José Ramón González González
Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social Sra. María del Carmen de España Menarguez
Patronat Municipal d'Educació Infantil Sra. María del Carmen de España Menarguez
Patronat Municipal de Turisme i Platges Sra. María del Carmen Sánchez Zamora