Delegacions en regidors

Titulars de regidories, serveis o àrees

Regidors i regidores Regidories, serveis o àrees

Sr. Luis Barcala Sierra (Alcalde)

Alcaldia.

Sr. Manuel Villar Sola

Assessoria Jurídica.
Neteja i Gestió de Residus.
Sostenibilitat Ambiental (Medi Ambient, Parcs i Jardins).
Contractació.
Sra. Rocío Gómez Gómez Urbanisme.
Patrimoni i Conservació d'immobles.
Sr. Antonio Gallego Gozálvez Economia i Hisenda.
Esports.
Sra. Ana Poquet Más Turisme.
Sr. Julio Calero Rey Seguretat Ciutadana.
Recursos Humans.
Sra. María del Carmen de España Menárguez Ocupació i Foment, Oficina d'Inversions, Alacant Futura.
Educació.
Plaza de Bous.
Sr. Antonio Peral Villar Presidència.
Innovació, Informàtica i Agenda Digital.
Plans Estratègics i Projectes Europeus.
Sra. Lidia López Rodríguez Atenció Ciutadana (Estadística, Registre, SAIC).
Comerç, Hostaleria, Consum i Mercats.
Sra. Cristina García Garri Infraestructures i Manteniment (Cementeri).
Participació Ciutadana.
Sra. Cristina Cutanda Pérez Festes.
Ocupació de Via Pública.
Sanitat.
Sra. Nayma Beldjilali Pérez Cultura.
Joventut.
Majors i Família.
Sr. Carlos de Juan Carrillo Mobilitat Urbana (Trànsit i Transports).
Habitatge.
Partides Rurals.
Sra. María Begoña León Brotons Benestar Social i Drets Públics (Cooperació, Immigració, Igualtat).

Delegació especial de l'alcalde en regidors i regidores per a la celebració de matrimonis civils

 1. Sr. Manuel Villar Sola
 2. Sra. Rocío Gómez Gómez
 3. Sr. Antonio Gallego Gozálvez
 4. Sra. Ana Poquet Más
 5. Sr. Julio Calero Rey
 6. Sra. María del Carmen de España Menárguez
 7. Sr. Antonio Peral Villar
 8. Sra. Lidia López Rodríguez
 9. Sra. Cristina García Garri
 10. Sra. Cristina Cutanda Pérez
 11. Sra. Nayma Beldjilali Pérez
 12. Sr. Carlos de Juan Carrillo
 13. Sra. María Begoña León Brotons
 • Els regidors i regidores actuaran seguint l'orde indicat, iniciant-se novament la llista una vegada acabe aquesta.
 • En els casos d'absència o impossibilitat del regidor o regidora corresponent, correrà el torn fins arribar al que puga substituir-lo/la, sense que retrocedisca l'orde en l'ocasió següent, que sempre seguirà avant.
 • Els altres regidors i regidores de la Corporació podran actuar en casos concrets com a delegats especials de l'alcalde en l'autorització de matrimonis civils, quan així ho sol·liciten els contraents i ho aprove aquesta Alcaldia.
 • L'Alcaldia es reserva la facultat d'autoritzar personalment els matrimonis civils que crega oportú.
 • La intervenció de l'alcalde o dels regidors i regidores no inclosos en la llista anterior no altera l'orde regular abans establit.

Delegació de la presidència dels organismes autònoms en regidors i regidores

Organisme autònom Regidor/a
Patronat Municipal de la Vivenda Sr. Carlos de Juan Carrillo
Patronat Municipal d'Educació Infantil Sra. Mª del Carmen de España Menárguez
Patronat Municipal de Turisme i Platges Sra. Ana Poquet Más
Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social Sra. Mª del Carmen de España Menárguez