Manuel Villar Sola

Manuel Villar Sola

Regidor del Grup Popular

Delegacions

E-mail: manuel.villar@alicante.es

Consultar agenda del regidor

Curriculum vitae

Data de naixement:  20 de gener de 1968, a Alacant.

Estudis

  • Estudis en l'Institut Francisco Figueras Pacheco, d'Alacant. (1981-1984).
  • Llicenciat en Dret. Universitat d'Alacant (1985-1990). 

Experiència laboral

  • Regidor Ajuntament d'Alacant, (legislatura 2019-2023).
  • Exercici professional de l'Advocacia des del març de 1992 fins al juny de 2019. 
  • Despatx propi en règim de societat civil, firma “Lealtis Abogados”, des de juliol de 1992 fins a l'actualitat.
  • Becari del Col•legi d'Advocats d'Alacant (Becas Vidal Albert) en la Cambra Oficial de Comerç d'Alacant en el departament de Comerç Exterior, durant el període de gener a juny de 1993.
  • Lletrat de la “Comissió Liquidadora d'Entitats Asseguradores” (CLEA) a la província d'Alacant, des de 1995 fins a 2004. 

Altres dades

  • Assessor jurídic del Grup Municipal Popular d'Alacant en la legislatura 2015/19.
  • Membre del Comité Jurídic Provincial del Partit Popular de la província d'Alacant des de 2012, i president d'aquest des de 2017.
  • Membre del Consell Rector de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa d'Alacant (assessor jurídic) des d'abril de 2000 fins a juny de 2006.