Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament d'Alacant

El present Reglament té com a objecte establir l'organització i regular el funcionament del Ple de l'Ajuntament d'Alacant.

El text del ROP es va aprovar definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 28 de setembre del 2011, i es va publicar en el BOP núm. 209, de 31 d'octubre del 2011.

Tipo: 
Reglaments