Instància General de l'Ajuntament d'Alacant

Per a qualsevol tràmit municipal es pot utilitzar la instància general de l'Ajuntament d'Alacant, que podrà ser presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), junt amb la documentació apropiada segons el tràmit a realitzar.

La instància ha d'estar degudament emplenada i signada. La documentació ha d'aportar-se sense engrapar, sense clips, sense enquadernar. D'aquesta forma el tràmit de presentació es realitzarà de forma més ràpida.

De forma alternativa, també pot presentar la instància general per Internet, sense esperes, les 24 hores del dia, a través de la Seu Electrònica. En aquest cas és necessari disposar d'un certificat digital.

AVÍS IMPORTANT:

 • Normes d'aplicació al Registre Electrònic a partir del 9 de desembre de 2019.

 • Estan obligats a relacionar-se amb l'Administració a través de Seu Electrònica els següents col·lectius:
  • Persones Jurídiques.
  • Entitats sense Personalitat Jurídica.
  • Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen en l'exercici d'aquesta activitat professional.
  • Empleats de les Administracions Públiques.
  • Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Presentació

Formas de Presentación