Instància general de l'Ajuntament d'Alacant

Per a qualsevol tràmit municipal es pot utilitzar la instància general de l'Ajuntament d'Alacant, que podrà ser presentada amb cita prèvia a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), junt amb la documentació apropiada segons el tràmit a realitzar.

La instància ha d'estar degudament emplenada i signada. La documentació ha d'aportar-se sense engrapar, sense clips, sense enquadernar. D'aquesta forma el tràmit de presentació es realitzarà de forma més ràpida.

Per a realitzar el tràmit de manera presencial ha de sol·licitar cita prèvia:

Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o 966 900 886. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' se sol·licitaran en el Tel. 010 o 966 900 886 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot cridar al Tel. 010/966 900 886.

De forma alternativa, també pot presentar la instància general:

AVÍS IMPORTANT:

 • Normes d'aplicació al Registre Electrònic a partir del 9 de desembre de 2019.

 • Estan obligats a relacionar-se amb l'Administració a través de Seu Electrònica els següents col·lectius:
  • Persones Jurídiques.
  • Entitats sense Personalitat Jurídica.
  • Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen en l'exercici d'aquesta activitat professional.
  • Empleats de les Administracions Públiques.
  • Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 • Els col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament poden obtindre signatura electrònica de la següent manera:
 • Requeriments tècnics per a accés a la Seu Electrònica:

  • Permetre elements emergents.
  • Tindre instal·lat AutoFirma 1.5 o posterior. Descarrega-ho ACÍ
  • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.
Presentació

Formas de Presentación