Instància General de l'Ajuntament d'Alacant

Per a qualsevol tràmit municipal es pot utilitzar la instància general de l'Ajuntament d'Alacant, que podrà ser presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), junt amb la documentació apropiada segons el tràmit a realitzar.

De forma alternativa, també pot presentar la instància general per Internet, a través de la Seu Electrònica. En aquest cas és necessari disposar d'un certificat digital.

Requeriments tècnics per a accés a la Seu Electrònica

Presentació

Formas de Presentación