Instància General de l'Ajuntament d'Alacant

Per a qualsevol tràmit municipal es pot utilitzar la instància general de l'Ajuntament d'Alacant, que podrà ser presentada en el Registre General de l'Ajuntament, junt amb la documentació apropiada segons el tràmit a realitzar.

De forma alternativa, també pot presentar la instància general per Internet. En aquest cas és necessari disposar d'un certificat digital.

Presentació

Formas de Presentación