Directori Municipal - Registre General

Contacto

Telèfon: 
965149094

Ubicación

Calle
Portugal
17
03003
Edificio Séneca

Aquesta unitat s'encarrega de dur a terme les funcions que li atribueix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Sense que això signifique un catàleg exhaustiu a continuació s'especifiquen les principals funcions.

  1. Registre oficial d'entrada de documents.
  2. Registre oficial d'eixida de documents.
  3. Exposició d'edictes en el tauler d'anuncis i diligenciament d'aquestos.
  4. Franqueig de la correspondència municipal.
  5. Assistència als interessats en matèria de presentació d'escrits, sol·licituds, instàncies, etc.
  6. Notificació de resolucions administratives als ciutadans que compareguen davant de l'oficina amb aquest fi.
  7. Expedició de còpies autèntiques de documents administratius.