Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)

Imagen del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC)

Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)

El Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania gestiona el Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions

El SAIC facilita la informació i la possibilitat de realitzar determinats tràmits des d'una fórmula multicanal, que combina l'atenció presencial, telefònica i per mitjans electrònics. Independentment del canal utilitzat, la forma d'atenció es caracteritza per la seua homogeneïtat i coordinació, i la qualitat en la resolució de les consultes. 

Canals d'atenció i informació: