Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Cervantes'

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores
Imagen de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 'Cervantes'

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Cervantes'

Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarquen dins del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i ofereixen atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels serveis municipals.

Serveis oferits:

 • Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament.
 • Recollida d'avisos d'incidències.
 • Recollida de suggeriments i reclamacions.
 • Registre de documents.
 • Padró Municipal d'Habitants.
 • Impostos.
 • Certificat digital.
 • Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA).

Consulta tots els tràmits que pots realitzar en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) ACÍ.

Cita prèvia:

 • Les cites prèvies es poden sol·licitar en els Tel. 010 / 966 900 886, en horari de dilluns a divendres laborables de 09.00 a 18.00 hores.
 • La cita prèvia per al tràmit de 'Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA)' es pot sol·licitar també per Internet en http://citaprevia.alicante.es 'Tipus de Servei' > 'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió' > 'C/Cervantes, 3 Targeta Ciutadana'.

IMPORTANT:

 • Sol·licite la seua cita per al tràmit corresponent. No s'atendran cites sol·licitades inadequadament.
 • Abans de sol·licitar una cita, comprove que disposa de tota la documentació necessària en https://www.alicante.es/es/tramites.
 • Només s'atendrà una persona per cita i per a un sol tràmit.
 • La cita ha de coincidir amb la persona que assistirà, perquè de no ser així no s'atendrà. Si s'actua en representació d'una altra persona, la cita ha de figurar a nom del representant.
 • Conserve el justificant de la cita, perquè se li demanarà el dia que vaja a ser atés, juntament amb el seu document d'identitat.
 • Si per alguna raó no pot acudir a la cita o havent-la sol·licitat no disposa de tota la documentació necessària, ha d'anul·lar-la perquè puga ser utilitzada per un altre ciutadà. De no poder-se realitzar el tràmit per falta de documentació haurà de sol·licitar-se una nova cita.

El dia de la cita:

Protocol Covid-19:

 • Accés únicament amb cita prèvia.
 • Màscara de seguretat que cobrisca nas i boca.
 • Llavar les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Distància de seguretat.
 • Mesurament de temperatura en camera tèrmica. *** Amb temperatura superior a 37 graus no es pot accedir. Si la temperatura es troba entre 37 i 37,4 graus es farà un segon mesurament passats 5 minuts. De persistir la temperatura per damunt dels 37 graus no es podrà accedir-hi.

Normes per a una atenció àgil i segura.

 • Acudisca a l'hora de la cita, no abans ni després, perquè no s'atendran, llevat que la demora fora com a conseqüència de retards en els temps de l'atenció.
 • Al carrer, abans d'entrar, guarde la distància de seguretat i porte la seua màscara de protecció posada.
 • Per a autoritzar-li a accedir a l'edifici haurà de mostrar el justificant de la seua cita i el seu document d'identitat. Recorde que no s'atendran cites a nom d'altres persones, ni per a tràmits diferents al que van ser sol·licitades.
 • Només s'atendrà una persona per cita i per a un sol tràmit. Si s'actua en representació d'altres persones, haurà d'aportar els documents originals d'identitat d'aquestes i les seues corresponents autoritzacions, havent de coincidir la signatura de l'autorització amb la del document d'identitat.
 • En la zona d'espera de l'oficina del SAIC no podran romandre més de 20 persones, que hauran de portar la seua corresponent màscara de protecció.
 • Dins de l'edifici només es pot accedir a les zones d'atenció al públic.
 • Evite vindre amb xiquets.
 • Porte la seua documentació sense plecs i sense engrapar.
 • No s'atendran cites de persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració.
Ubicación: 
Calle
Cervantes
3
03002
Antic Hotel Palas
Horario: 
 • ​De dilluns a dijous laborables de 08.30 a 17.00 hores.
 • Divendres laborables de 08.30 a 14.30 hores.

 

Contacto: 
Telèfon: 
010
966900886
Más información: 

Horari d'atenció telefònica 010:

El servici es presta des de dilluns fins a divendres laborables, des de les 9.00h fins a 18.00h.

*Per a telefonades des de fora del municipi d'Alacant també pot utilitzar-se el Tel.966 900 886).