Informe d'empadronament d'ocupació d'habitatges per a la sol·licitud d'ajudes de rehabilitació d'edificis

INFORME D'EMPADRONAMENT D'OCUPACIÓ D'HABITATGES:

Informe d'empadronament d'ocupació d'habitatges necessari per a sol·licitar les ajudes de rehabilitació d'edificis.

Documentación a presentar: 

És necessari adjuntar a la sol·licitud:

  • CIF de la Comunitat de Propietaris si existeix.
  • Referència cadastral de la finca (per a la seua correcta ubicació).
  • Acreditar la identitat i la relació amb la Comunitat de Propietaris de la persona que presenta la sol·licitud (President de la Comunitat o Administrador), per al que s'aportarà còpia del seu DNI i de l'Acta de la sessió de la Comunitat en la qual es van nomenar els càrrecs corresponents.

Formas de Presentación

Informació complementària