Cita prèvia per a tràmits de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)

Cita Prèvia per a tràmits de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC):

 Les cites prèvies per a OAC 'Cervantes' es poden sol·licitar únicament en els Tel. 010 / 966 900 886 i per a OAC 'Sèneca' per Internet en el següent enllaç: https://citaprevia.alicante.es o en els Tel. 010 / 966 900 886. 

Per a sol·licitar cita prèvia per Internet, cal seleccionar 'Tipus de Servei' > 'Servei d'Atenció Integral Ciutadania (SAIC)' i veurà que hi ha dos tipus d'opcions en 'Gestió':

'Tràmits Municipals', que només poden sol·licitar-se per a:

 • Registre electrònic de sol·licituds i documents.
 • Sol·licitud de certificats i informes d'empadronaments ja existents.
 • Domiciliació bancària de tributs municipals.
 • Fraccionament de l'IBI.
 • Obtindre informes dels seus impostos.
 • Obtindre certificat digital amb signatura electrònica.

'Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA)'.

 • Emissió de la Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA). *** Aquest tràmit només es realitza en OAC 'Cervantes' i és possible sol·licitar la cita prèvia també per Internet.

'Altes i modificacions en el Padró Municipal d'Habitants'.  

 • AVÍS:
  • Quan l'empadronament siga per a diverses persones en un mateix domicili (de la mateixa unitat familiar o no), només és necessària una única cita prèvia.
  • No s'atendrà aquelles persones el document d'identificació de les quals no coincidisca amb el que es va sol·licitar la cita prèvia. 
  • En cas de no poder assistir a la cita prèvia, per favor, anul·la-la, una altra persona podrà beneficiar-se.

Col·labora:

Si has sol·licitat cita prèvia per a realitzar un tràmit municipal i no pots acudir el dia de la cita, ANUL·LA-LA, una altra persona podrà BENEFICIAR-SE.

Pots anul·lar la cita a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es o en els Tel. 010 / 966 900 886.

Formas de Presentación