Cita prèvia per a tràmits de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)

Cita Prèvia per a tràmits de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC):

 Les cites prèvies per a OAC 'Cervantes' (C/Cervantes, 3) es poden sol·licitar únicament en els Tel. 010 / 900 153 862 i per a OAC 'Sèneca' (C/Portugal, 17) i OAC 'Gastón Castelló' (C/Pino Santo, 1) per Internet en el següent enllaç: https://citaprevia.alicante.es o en els Tel. 010 / 900 153 862. 

Les cites es donen en un marge de 15 dies naturals. Les cites disponibles es marquen en verd en el calendari, en cas contrari es deu al fet que estan ja totes reservades. Cada dia s'habilita nova data en dia hàbil amb cites disponibles.

Per a sol·licitar cita prèvia per Internet, cal seleccionar 'Tipus de Servei' > 'Servei d'Atenció Integral Ciutadania (SAIC)' i veurà que hi ha dos tipus d'opcions en 'Gestió':

'Tràmits Municipals', que només poden sol·licitar-se per a:

 • Registre electrònic de sol·licituds i documents.
 • Sol·licitud de certificats i informes d'empadronaments ja existents.
 • Domiciliació bancària de tributs municipals.
 • Fraccionament de l'IBI.
 • Obtindre informes dels seus impostos.
 • Obtindre certificat digital amb signatura electrònica.

'Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA)'.

 • Emissió de la Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA). *** Aquest tràmit només es realitza en OAC 'Cervantes' i és possible sol·licitar la cita prèvia també per Internet.

'Altes i modificacions en el Padró Municipal d'Habitants'.  

 • Aquest tràmit només es realitza en OAC 'Cervantes' i OAC 'Sèneca'.
 • AVÍS:
  • Quan l'empadronament siga per a diverses persones en un mateix domicili (de la mateixa unitat familiar o no), només és necessària una única cita prèvia.
  • No s'atendrà aquelles persones el document d'identificació de les quals no coincidisca amb el que es va sol·licitar la cita prèvia. 
  • En cas de no poder assistir a la cita prèvia, per favor, anul·la-la, una altra persona podrà beneficiar-se.

Col·labora:

Si has sol·licitat cita prèvia per a realitzar un tràmit municipal i no pots acudir el dia de la cita, ANUL·LA-LA, una altra persona podrà BENEFICIAR-SE.

Pots anul·lar la cita a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es o en els Tel. 010 / 900 153 862.

Formas de Presentación