Avisos d'incidències i sol·licitud d'informació

Formulari Avisos d'Incidència i Informació

Avisos d'incidències i sol·licitud d'informació

Avís d'incidència:

Un avís d'incidència és la comunicació que un ciutadà o ciutadana fa a l'Ajuntament per a posar en el seu coneixement la necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements en els parcs, deteriorament de les vies o voreres, etc.) .

Sol·licitud d'informació: 

Sobre els distints servicis municipals i tràmits administratius: requisits, documentació, lloc a què dirigir-se etc, i qualsevol altre assumpte d'interés relacionats amb l'activitat de l'Ajuntament d'Alacant i els seus Organismes Autònoms. 

On pot presentar-se? 

A més, les incidències relacionades amb Aigües d'Alacant (clavegueram, embornals), incidències de neteja i sol·licitud de recollida d'efectes i incidències relacionades amb plagues (mosquits, rates, paneroles, processionària, etc) poden comunicar-se també en:

 

Presentació
Modelo de solicitud: 

Formas de Presentación