Avisos d'incidències i sol·licitud d'informació

Formulari Avisos d'Incidència i Informació

AVÍS D'INCIDÈNCIA 

Un avís d'incidència és la comunicació que un ciutadà o ciutadana fa a l'Ajuntament per a posar en el seu coneixement la necessitat d'arreglament puntual d'algun element d'un servici bàsic municipal (enllumenat públic, transport, neteja de la via pública, elements en els parcs, deteriorament de les vies o voreres, etc.) .

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ 

Sobre els distints servicis municipals i tràmits administratius: requisits, documentació, lloc a què dirigir-se etc, i qualsevol altre assumpte d'interés relacionats amb l'activitat de l'Ajuntament d'Alacant i els seus Organismes Autònoms. 

On pot presentar-se? 

 

Presentació
Modelo de solicitud: 

Formas de Presentación