Servei d'Atenció Telefònica 010

SAIC 010

Servei d'Atenció Telefònica 010 - 900 153 862

El servici 010 / 900 153 862 és un canal telefònic d'atenció a través del qual és possible obtindre informació sobre l'Ajuntament i els servicis que presta i, en general, sobre la ciutat d'Alacant en tots aquells temes d'interés per a la ciutadania.

Serveis oferits:

Informació sobre l'Ajuntament:

 • Agenda municipal: activitats de tota índole que se celebren en la ciutat (concerts, exposicions, certámenes...) .
 • Informació sobre tràmits: què és, on se sol·licita, procediment, tasas....
 • Equipaments municipals: socials, culturals, esportius...
 • Dependències municipals: persones de contacte, organismes, etc.
 • Convocatòries: subvencions, beques, ajudes i premis (documentació requerida, característiques, etc.) .

Arreplega d'avisos d'incidències sobre l'anormal funcionament dels servicis municipals per al seu posterior enviament al servici corresponent; per exemple:

 • Avís sobre contenidors de fem en mal estat, desbordats o plens.
 • Avisos sobre desperfectes al mobiliari urbà.
 • Ruptura o desperfectes a les voreres i calçades.
 • Incidències sobre l'enllumenat públic, avariat o en mal estat.
 • Avisos sobre avaries en semàfors. Peticions de poda d'arbres.
 • Avís sobre clavegueram en mal estat.
 • Desperfectes en jocs infantils en els parcs públics.

Sol·licitud de cita prèvia per a tràmits de l'Ajuntament d'Alacant:

*També es pot sol·licitar cita prèvia on line en https://citaprevia.alicante.es

Horari d'atenció:

El servici es presta de dilluns a divendres laborables, de 09.00 a 18.00 hores, i és atés en castellà, valencià i anglés.

Cost de la telefonada:

Les telefonades al telèfon 010 són gratuïtes. Les tarifes aplicables a tots els servicis 010 d'Espanya han sigut regulades mitjançant una Resolució de 31 de juliol de 2013 de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de les Administracions Locals (publicada en el BOE núm. 226 de 20/09/2013). El telèfon 010 de l'Ajuntament d'Alacant aplica a l'usuari criden-te la Modalitat C: sense cost per a l'abonat.

Per a telefonades des de la ciutat d'Alacant i de fora del municipi pot utilitzar-se també el Tel. 900 153 862.

El servici d'atenció telefònica 010 forma part del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) , des d'una fórmula multicanal, combinant l'àtenció presèncial, telefònica i per mitjà electrònics.

Informació complementària
Vídeos: 
Servei d'Atenció Telefònica 010