Tràmits en Seu Electrònica

Candado sobre fondo de conexiones

TRÀMITS EN SEU ELECTRÒNICA

A través de la Seu Electrònica es poden realitzar tràmits municipals sense cues ni esperes, les 24 hores del dia.

Alguns dels serveis del catàleg de tràmits de la Seu Electrònica requereixen, obligatòriament, de la identificació de l'usuari mitjançant certificat digital emés per qualsevol Autoritat de Certificació reconeguda, o DNI-electrònic. Aquests serveis estan identificats amb un cadenat.

Abans de realitzar qualsevol tràmit en Seu Electrònica, recomanem llegir atentament els requisits tècnics del sistema:

Requeriments Tècnics Accés Seu Electrònica:

  • Permetre elements emergents.
  • Tindre instal·lat Tener instalado AutoFirma 1.7.2 o posterior.
  • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.

Accés a la Seu Electrònica

OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DIGITAL

Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) tramita certificats digitals per a persones físiques de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en suport software. Més informació.

Per a més informació, resolució de dubtes o certificats digitals per a persones jurídiques, contacta amb Atenció a l'Usuari de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

Els col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament poden obtindre signatura electrònica de la següent manera:

A través d'Internet:

Presencialment:

  • Delegació de l'Agència Tributària a Alacant:
    • Plaça de la Montanyeta, 8.
    • 03001 Alacant.

*Ha de sol·licitar-se cita prèvia en el telèfon 901 200 351.

Informació complementària