Sol·licitud de certificat digital de l'ACCV en suport software

Tramitació de certificats digitals per a persones físiques de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) en suport software.

Per a més informació, resolució de dubtes o certificats digitals per a persones jurídiques, contacta amb Atenció a l'Usuari de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ACÍ.

Cita prèvia:

Les cites prèvies de la OAC 'Cervantes' se sol·licitaran per telèfon en el Tel. 010 o 966 900 886. Les cites prèvies de la OAC 'Sèneca' se sol·licitaran en el Tel. 010 o 966 900 886 o a través d'Internet en https://citaprevia.alicante.es: 'Tipus de servei'>'Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC)' > 'Gestió'>'Tràmits Municipals.

Per a qualsevol aclariment o incidència, pot cridar al Tel. 010/966 900 886.

 

 

 

 

Documentación a presentar: 

1.- El sol·licitant ha d'identificar-se a través d'un dels documents a continuació (original i fotocòpia). Si el sol·licitant no disposa d'algun d'ells o no es troba en vigor (caducat) NO PODRÀ OBTINDRE EL CERTIFICAT DIGITAL.

Si és de nacionalitat espanyola els documents acceptats són:

 • DNI, en vigor.
  • Inclou els casos especials com majors de 70 anys i discapacitats físics o psíquics, que disposen de DNI amb VALIDESA PERMANENT (ha d'indicar-se expressament esta condició en el propi DNI).
  • Els menors de 14 anys no poden obtindre certificats digitals, encara que disposen de DNI, ja que no tenen capacitat d'obrar i seran els seus pares o tutors legals els que realitzen els tràmits per ells.
 • Permís de conduir en format targeta, en vigor.  
 • Passaport espanyol, en vigor.  
   

Si és de nacionalitat estrangera el document acceptat és el NIE (Número d'Identificació d'Estranger). Ja que són diversos els formats d'este document, acceptem qualsevol document oficial que continga el NIE (NIE, permís de residència, targeta d'hisenda, foli de la Policia Nacional etc.), tenint en compte que:

 

 • Si el document no té fotografia haurà de presentar, a més, un altre document (passaport en vigor o document d'identitat del seu país, en cas de ser comunitari) en el que aparega la foto del sol·licitant per a procedir a la seua identificació.
 • Si el NIE no està en vigor, se sol·licitarà la presentació del passaport o document d'identitat del país d'origen (en cas de ser comunitari) que estiguen en vigor.
   

Podrà prescindir-se de la personació del sol·licitant SI I NOMÉS SI la firma en la sol·licitud d'expedició d'un certificat reconegut ha sigut legitimada en presència notarial. El sol·licitant haurà d'acudir a un notari perquè certifique la seua voluntat d'obtindre un certificat digital i l'autorització al representant per a la seua arreplega per compte del firmant.

Més informació ACÍ.

2.- Correu electrònic vàlid.

Formas de Presentación

Informació complementària