Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Sèneca'

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores
Imagen de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 'Séneca'

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Sèneca'

Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarquen dins del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i ofereixen atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels serveis municipals.

Serveis oferits:

 • Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament.
 • Recollida d'avisos d'incidències.
 • Recollida de suggeriments i reclamacions.
 • Registre de documents.
 • Padró Municipal d'Habitants.
 • Impostos.
 • Certificat digital.
 • Ciberquiosc: 
  • Emissió de certificats d'empadronament individual, històric i col·lectiu on figure el nombre de persones empadronades en l'habitatge. Important: identificació mitjançant lectura de DNI electrònic o Targeta Ciutadana d'Alacant (TCA). 
  • Pagament de rebuts.
  • Cita prèvia.

Consulta tots els tràmits 

Cita prèvia:

Les cites prèvies es poden sol·licitar en Internet en el següent enllaç: https://citaprevia.alicante.es o en els Tel. 010 /  900 153 862. 

Per a sol·licitar cita prèvia per Internet, cal seleccionar 'Tipus de Servei' > 'Servei d'Atenció Integral Ciutadania (SAIC)' i veurà que hi ha dos tipus d'opcions en 'Gestió':

'C/Portugal, 17 Tràmits Municipals', que només poden sol·licitar-se per a:

 • Registre electrònic de sol·licituds i documents.
 • Sol·licitud de certificats i informes d'empadronaments ja existents.
 • Domiciliació bancària de tributs municipals.
 • Fraccionament de l'IBI.
 • Obtindre informes dels seus impostos.
 • Obtindre certificat digital amb signatura electrònica.

'C/Portugal, 17 Altes i modificacions en el Padró Municipal d'Habitants'. 

IMPORTANT:

 • Sol·licite la seua cita per al tràmit corresponent. No s'atendran cites sol·licitades inadequadament.
 • Abans de sol·licitar una cita, comprove que disposa de tota la documentació necessària en https://www.alicante.es/es/tramites.
 • La cita ha de coincidir amb la persona que assistirà, perquè de no ser així no s'atendrà. Si s'actua en representació d'una altra persona, la cita ha de figurar a nom del representant.
 • Conserve el justificant de la cita, perquè se li demanarà el dia que vaja a ser atés, juntament amb el seu document d'identitat.
 • Si per alguna raó no pot acudir a la cita o havent-la sol·licitat no disposa de tota la documentació necessària, ha d'anul·lar-la perquè puga ser utilitzada per un altre ciutadà. De no poder-se realitzar el tràmit per falta de documentació haurà de sol·licitar-se una nova cita.

 

Ubicación: 
Calle
Portugal
17
03003
Edifici Sèneca
Horario: 
 • De dilluns a dijous laborables de 08.30 a 17.00 hores.
 • Divendres laborables de 08.30 a 14.30 hores.

 

Contacto: 
Telèfon: 
010
900153862
Más información: 

Horari d'atenció telefònica 010:

El servei es presta de dilluns a divendres laborables, de 09.00h a 18.00h.

*Per a telefonades des de la ciutat d'Alacant i de fora del municipi pot utilitzar-se també el Tel. 900 153 862.