Model d'autorització Padró Municipal d'Habitants

Model perquè els ciutadans o ciutadanes autoritzen una altra persona a realitzar en el Departament d'Estadística diversos tràmits, com empadronar-se en un domicili determinat, permetre l'empadronament d'una altra persona en el de la seua propietat, accedir al canvi de residència dels seus fills menors o qualsevol altre rellevant per al Padró Municipal d'Habitants.

Tipo de documento: 
Altres documents