Presentació de sol·licituds per a l'Ajuntament d'Alacant

Presentación de documentos para el Ayuntamiento de Alicante

Informació important sobre on poder presentar sol·licituds de participació en Oposicions de l'Ajuntament d'Alacant:

  • Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica amb certificat digital o DNI electrònic en Seu Electrònica. 
  • De manera presencial, haurà de presentar-la, una vegada realitzat el pagament de la taxa, per qualsevol de les vies previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de presentar la sol·licitud en les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) haurà de sol·licitar cita prèvia.

Accés a la sol·licitud d'Oposicions ACÍ.

Obtenció del Certificat Digital o DNI electrònic:

*Informació important per a tràmits en Seu Electrònica amb Certificat Digital: 

  • Permetre elements emergents.
  • Tindre instal·lat AutoFirma 1.7.2 o posterior. Descarrega-ho ACÍ
  • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema el torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat, que començarà per E i l'any actual, E2020..., visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.