Ocupació Temporal en l'Ajuntament

Oposiciones

Per a més informació sobre borses d'Ocupació Temporal es pot telefonar al telèfon:  965149645 / 965149107 / 965149575

Convocatòrias

Processos selectius

Horari per a presentació de documents 

Si es presenta a través de la Seu Electrònica (Certificat Digital) , el termini estarà obert fins a les 23:59h del últim dia de termini.

Si es presenta presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), l'horari és el següent:

  • De dilluns a dijous laborables de 08.30 a 17.00 hores.
  • Divendres laborables de 09.00 a 14.00 hores.

*Fora d'aquest horari poden presentar-se sol·licituds a les Oficines de Correus (Consulta els HORARIS) , amb el sobre obert perquè el mata-segells figure en la sol·licitud i no en el sobre. 

A més de Correus, Seu Electrònica i Registre General de l'Ajuntament, conforme a l'Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, poden presentar-ho també a: 

Els Registres de: 

  • L'Administració General de l'Estat (per exemple, la Subdelegació de Govern a Alacant). 
  • Les Administracions Autonòmiques (per exemple, les Oficines del PROP) . 
  • Les Entitats que integren l'Administració Local (per exemple, la Diputació Provincial).
  • Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

Informació important per a tràmits en seu electrònica amb certificat digital

  • Permetre elements emergents. 
  • Tenir instal·lat AutoFirma 1.7.2 o posterior. Descarrega-ho en https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
  • La sol·licitud finalitza quan es firma el document instància i el sistema ho torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat visible en la part superior, perquè l'imprimisca o guarde com a resguard. Perquè la persona que realitza el tràmit puga firmar electrònicament la dita instància és necessari descarregar i instal·lar un programa específic que podrà descarregar abans d'iniciar el tràmit. Si ja ho haguera instal·lat anteriorment, no cal que ho torne a fer. 
  • Si per algun motiu deixa el tràmit sense acabar, pot reprendre-ho durant 15 dies en: www.alicante.es -> Seu Electrònica -> Catàleg de Servicis - > Accés a tràmits pendents.
Informació complementària