Ocupació Temporal en l'Ajuntament

Oposiciones

Per a més informació sobre borses d'Ocupació Temporal es pot telefonar al telèfon:  965 14 95 73.

Convocatòria:

Borsa d'Ocupació Temporal Agent de Policia Local (C1)

 • Termini de presentació d'instàncies: Del 20 de febrer a l'1 de març de 2019.
 • Bases i Sol·licitud ACÍ.

Borsa d'Ocupació Temporal d'Enginyer/a Superior en Informàtica (A1)

 • Anunci relatiu a la publicació de les puntuacions del segon exercici del procés selectiu per a cobrir una borsa d'ocupació per a enginyer superior d'informàtica. Accedeix a la informació ACÍ.
 • Edicte relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la Borsa d'Ocupació Temporal d'Enginyer Superior en Informàtica (A1). Accedeix a la informació ACÍ.
 • Presentació de sol·licituds: Del 30 de maig al 8 de juny de 2018.
 • Bases Específiques
 • Accés a la sol·licitud ACÍ.

 

Borsa d'Ocupació Temporal Arquitecte (A1)

 • Anunci relatiu a l'oposició per a la constitució d'una Borsa d'Arquitectes, respostes i llista aprovats del primer exercici, i dates per a revisió i per a celebració segon exercici. Accedeix a la informació ACÍ
 • Edicte relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la Borsa d'Ocupació Temporal d'Arquitecte/a.  Accedeix a la informació ACÍ.
 • Edicte d'aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos per a la constitució d'una Borsa d'Ocupació Temporal d'Arquitecte/a. Accedeix a la informació ACÍ.
 • Edicte de modificació de l'annex II del decret d'aprovació del llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos, tribunal i data d'examen de la borsa d'ocupació temp. d'Arquitecte/a. Accedeix a la informació ACÍ.
 • Presentació de sol·licituds: TANCAT.
 • Bases Específiques
 • Accés a la sol·licitud ACÍ.

 

Borsa de Treball per a la provisió per mitjà de nomenament interí, sistema oposició lliure, de places de 'Tècnic/a Auxiliar de Topografia'.

 • Anunci relatiu a resultats del segon exercici de l'oposició ref. Convocatòria Borsa d'Ocupació per a provisió places Tècnic/a Auxiliar de Topografia, torn lliure. Accedeix a la informació ACÍ.
 • ​Resultats del 1er Exercici de l'oposició per a la constitució d'una Borsa d'Ocupació per a la provisió de places de Tècnic/a Auxiliar de Topografia. Accedeix a la informació ACÍ.
 • Respostes correctes 1er Exercici del procés selectiu convocat per a constituir una Borsa d'Ocupació de Tècnic/a Auxiliar de Topografia, pel sistema d'oposició lliure. Accedeix a la informació ACÍ.

 

Borsa de treball per a la provisió mitjançant nomenament interí, pel sistema d'oposició lliure, de places d'Assistent Social o Diplomat/a en Treball Social (A2).

 • Edicte i Bases Específiques. Accedeix a la informació ACÍ.
 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: TANCAT. 
 • Bases Específiques.
 • Anunci relatiu al primer exercici de l'oposició per a constituir una Borsa de Treball d'Assistent Social o Diplomat en Treball Social. Publicació respostes i termini al·legacions.  Accedeix a la informació ACÍ.

 

Més informació:

PROCESSOS SELECTIUS OCUPACIÓ TEMPORAL

 

Horari per a presentació de documents: 

Si es presenta a través de la Seu Electrònica (Certificat Digital) , el termini estarà obert fins a les 23:59h del últim dia de termini.

Si es presenta presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), l'horari és el següent:

 • De dilluns a dijous laborables de 08.30 a 17.00 hores.
 • Divendres laborables de 08.30 a 14.00 hores.

*Fora d'aquest horari poden presentar-se sol·licituds a les Oficines de Correus (Consulta els HORARIS) , amb el sobre obert perquè el mata-segells figure en la sol·licitud i no en el sobre. 

A més de Correus, Seu Electrònica i Registre General de l'Ajuntament, conforme a l'Art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, poden presentar-ho també a: 

Els Registres de: 

 • L'Administració General de l'Estat (per exemple, la Subdelegació de Govern a Alacant). 
 • Les Administracions Autonòmiques (per exemple, les Oficines del PROP) . 
 • Les Entitats que integren l'Administració Local (per exemple, la Diputació Provincial).
 • Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TRÀMITS EN SEU ELECTRÒNICA AMB CERTIFICAT DIGITAL 

 • No es pot firmar en ordinadors amb sistema operatiu iOS, només Windows. 
 • Permetre elements emergents. 
 • Tindre instal·lat i actualitzat Java. (Podrà descarregar el programa abans d'iniciar el tràmit). 
 • Tindre instal·lat Acrobat Reader. (Podrà descarregar el programa abans d'iniciar el tràmit).
 • La sol·licitud finalitza quan es firma el document instància i el sistema ho torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat visible en la part superior, perquè l'imprimisca o guarde com a resguard. Perquè la persona que realitza el tràmit puga firmar electrònicament la dita instància és necessari descarregar i instal·lar un programa específic que podrà descarregar abans d'iniciar el tràmit. Si ja ho haguera instal·lat anteriorment, no cal que ho torne a fer. 
 • Si per algun motiu deixa el tràmit sense acabar, pot reprendre-ho durant 15 dies en: www.alicante.es -> Seu Electrònica -> Catàleg de Servicis - > Accés a tràmits pendents.

 

Informació complementària