Per a la gent: Desocupats/ades

Documents

Guia pràctica per a planificar i desenvolupar una idea de negoci. Realitzada pel Centre de Promoció d'Ocupació Juvenil de la Regidoria de Joventut .