Per a la gent: Xiquets/es

Documents

El Programa BRÚIXOLA / BRÚJULA naix com a iniciativa del Pla Municipal sobre Drogodependències de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament d’Alacant per tal de respondre a la necessitat de...
Normes sobre admissió, horari i calendari, servici d’autobús, alimentació, vestit, salut i quotes.
Madurar és el camí cap a l'autonomia. És el procés que va d'una vida dependent i determinada per les decisions dels adults sobre el xiquet i la xiqueta a anar adquirint a mesura que es creix més...
Centres Educació Infantil i Primaria / Escoles Unitàries Partides - Centres Concertats / Centres Privats - Educació Secundària / Educació Permanent d'Adultes
El Programa de Prevenció de l'Absentisme Escolarés l'encarregat de la prevenció, la resolució i el seguiment dels casos d'absentisme escolar. Esta labor és realitzada en coordinació i col·laboració...
Guia Municipal de Recursos Educatius que s'oferix als centres docents de la ciutat que inclou activitats, visites, tallers, itineraris, teatre, xarrades, etc., les quals es desenvolupen en horari...
Les Escoles Infantils tenen una serie de activitats complementaries, altres orientades a les Festes de la Ciutat, i unes altres activitats amb els pares i les mares.
Llista de cançons: JO TiNC UNA CASITA (0,46 min.) ELS POLLETS (0,53 min.) ERAN SAN SAN (0,37 min.) LA LLUNA I EL SOL (0,55 min.) EL LLEÓ (0,47 min.) NOÉ (1,24 min.) TRAU UNA MANETA (0,41 min.) EL...

Equipaments

Vista circuito tráfico
El Parc Infantil de Trànsit d'Alacant En l'actualitat la nostra civilització no podria entendre's sense el trànsit, però al mateix temps que un gran avanç de la humanitat, la utilització dels vehicles s'ha convertit en un problema molt important en la nostra societat, fonamentalment a causa d'una...
Logo del Centre de Recursos de Consum
El Centre de Recursos de Consum és el lloc on consumidors, comerciants, empresaris i qualsevol col·lectiu de ciutadans en general poden obtindre informació i formació, per mitjà de tota classe de recursos didàctics, sobre tots els temes relacionats amb el comerç i consum, i en especial, sobre la...

Pàgines