Per a la gent: Igualtat

Convenios

Fecha de suscripción: 
21 de gener de 2016
Ámbito: 
Igualtat
Entidad con que se suscribe: 
Col·legi d'Advocats d'Alacant...
Área, servicio o concejalía: 
Regidoria d'Igualtat

L'objecte d'aquest conveni, és el d'informar i assessorar a les dones víctimes de violència de gènere, així com a les persones LGTBI per a la defensa dels seus drets.

L'assessorament es realitzarà a aquests col·lectius de forma gratuïta.

Enllaços d'interés

Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana

Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Noticies

Cartel actividades Concejalía de Igualdad otoño-invierno 2020-21
La Regidoria d'Igualtat presenta la seua Programació d'Activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020 i gener de 2021.