Per a la gent: Igualtat

Convenios

Fecha de suscripción: 
21 de gener de 2016
Ámbito: 
Igualtat
Entidad con que se suscribe: 
Col·legi d'Advocats d'Alacant...
Área, servicio o concejalía: 
Regidoria d'Igualtat

L'objecte d'aquest conveni, és el d'informar i assessorar a les dones víctimes de violència de gènere, així com a les persones LGTBI per a la defensa dels seus drets.

L'assessorament es realitzarà a aquests col·lectius de forma gratuïta.

Enllaços d'interés

Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana

Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Equipaments

On line - Alicante Cultura
Activitat en línia - Ajuntament d'Alacant Activitats en línia de les diferents àrees municipals de l'Excm. Ajuntament d'Alacant Veure àrees

Noticies

Jugando aprendemos a ser iguales
La Regidoria d'Igualtat llança una campanya sobre joguets no sexistes