Comissió Permanent d'Igualtat 21/09/2016

Les polítiques d'igualtat són prioritàries per a l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alacant.
Imagen relacionada

Iniciem des del 21 de setembre de 2016 el procés d'elaboració del II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes per al Personal de l'Ajuntament d'Alacant i els seus Organismes Autònoms, amb la primera reunió de la Comissió Permanent d'Igualtat. La Regidoria d'Igualtat agraeix l'excel·lent acollida, la bona disposició i el compromís de les persones implicades.

Aquesta Comissió està composta per personal de la Regidoria d'Igualtat, representants sindicals de l'Ajuntament d'Alacant, la Cap del Servei de Recursos Humans, el Cap del Servei de Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica i representants dels Organismes Autònoms (Habitatge, Educació Infantil, Turisme i Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social).

La Comissió va aprovar el reglament de funcionament intern i la constitució de cinc grups de treball que s'encarregaran d'elaborar un diagnòstic els resultats del qual serviran per a fer l'avaluació i la memòria del I Pla d'Igualtat i que servirà de base per a la redacció del II Pla d'Igualtat.

Aquests grups treballaran en les mateixes matèries que contempla la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat per a la Igualtat entre Dones i Homes: Accés a l'ocupació i promoció, classificació professional i retribucions; formació, conciliació i prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat i per orientació sexual.

També va aprovar la creació d'un espai de la Regidoria d'Igualtat en la Intranet Municipal, on es publicaran tots els plans, protocols i acords adoptats en la Comissió d'Igualtat, espai des del qual tota la plantilla municipal podrà dirigir-se a la Comissió Permanent d'Igualtat per a expressar suggeriments, opinions i preguntes en matèria d'igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.