Conveni de col·laboració entre l'Excm. Ajuntament d'Alacant i el Col·legi d'Advocats d'Alacant per a la prestació d'assessorament jurídic i informació a les dones víctimes de violència de gènere i persones LGTBI

Nº de registro: 
75
Tipo de convenio: 
Con entidades públicas
Ámbito: 
Igualtat
Área, servicio o concejalía: 
Regidoria d'Igualtat
Entidad con que se suscribe: 
Col·legi d'Advocats d'Alacant
Fecha de suscripción: 
21 de gener de 2016
Partes que suscriben: 
D. Fernando Candela Martínez, Degà de l'Il·lustre Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant, i Sra. Mª José Espuch Svoboda, Regidora Delegada d'Igualtat de l'Excm. Ajuntament d'Alacant
Objeto: 

L'objecte d'aquest conveni, és el d'informar i assessorar a les dones víctimes de violència de gènere, així com a les persones LGTBI per a la defensa dels seus drets.

L'assessorament es realitzarà a aquests col·lectius de forma gratuïta.

Vigencia
Vigente: 
Fecha de extincion: 
31 de desembre de 2016
Aprobación y publicación
Acto de aprobación: 
Mitjançant Decret del Regidor Delegat de Contractació, D. Natxo Bellido Suay, de data 22 de desembre de 2015