Emissió de documents informatius sobre rebuts i autoliquidacions

Emissió de documents informatius sobre rebuts i autoliquidacions, pagats o pendents de pagament, excepte dels anys 2014 i 2015, que han de sol·licitar-se a SUMA.

Per a emissió de certificats, és un tràmit que es realitza en Tresoreria Municipal amb cita prèvia. Més informació del tràmit ACÍ.

Documentación a presentar: 

Document d'identificació de la persona sol·licitant.

Formas de Presentación