Neteja, efectes i reciclatge

Operario de limpieza viaria baldeando calzada

NETEJA, EFECTES I RECICLATGE

Gestió de residus:

Coneix quin tipus de residus han de ser depositats en el contenidor groc (lates, briks i envasos de plàstics), contenidor blau (paper i cartó), contenidor marró (matèria orgànica), contenidor verd (vidre), contenidor tèxtil, medicaments, residus perillosos (ecopunts), estris i contenidor gris (residus no reciclables).

Guia per a una correcta gestió de residus

Sol·licitud de targeta de contenidor d'orgànic:

Per a tindre accés al contenidor marró de compostatge serà necessari identificar l'habitatge o el negoci del qual procedeixen els residus en cada obertura que es faça del contenidor, mitjançant targeta on es registren les aportacions al sistema.

Sol·licita la teua targeta

Neteja i efectes:

L'Excm. Ajuntament d'Alacant i Netial, a través de 'Tu Fas Alacant', ofereixen a la ciutadania un servei de comunicació d'incidències de neteja i sol·licitud de recollida d'estris en la via pública a través de telèfon gratuït (900 729 729), aplicació de missatgeria instantània 'Whatsapp' (670 086 411) i formulari web.

Sol·licitud de recollida d'efectes:

  • Es recull tots els dies menys vespra de festius.
  • S'han de traure entre les 21 i 23 hores i es deixaran al costat del contenidor de fem més pròxim a la direcció de qui sol·licita el servei.
  • Es poden traure 2 estris cada dia, indistintament a la seua grandària, excepte portes o cadires que podem prendre 4 unitats en una sola cita (esta mesura evita l'ocupació de la via pública).

Més informació:

Atenció ciutadana 'Tu Fas Alacant'

Tractament contra plagues:

Les sol·licituds de tractament contra plagues (mosquits, paneroles, rates, altres plagues) es realitza a través de la Mancomunitat de l'Alacantí a través de telèfon (966 01 31 92) o formulari web.

Més informació

Neteja d'embornals:

Les sol·licituds de neteja d'embornals es realitzen a través d'Aigües d'Alacant.

Més informació

Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC):

Igualment, a través de SAIC es poden comunicar incidències de neteja a través del telèfon 010 / 900 153 862, Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC), xarxes socials i formulari web.

Més informació

Reciclatge:

L'ecoparc és un centre de recollida i selecció de diferents tipus de residus especials que es troba en l'Av. Elx Nº161. Els ecopunts són punts mòbils de recollida selectiva, que es troba en diferents barris de la ciutat d'Alacant, en horari de demà o vesprada, on depositar xicotetes quantitats de residus.

Més informació:

Ecoparc i Ecopunts

Servei de recollida tèxtil:

L'Ajuntament d'Alacant juntament amb Projecte Lázaro posen a la disposició de la ciutadania d'Alacant el servei de recollida separada del residu tèxtil, bé a través de contenidors o a través de sol·licitud de recollida a domicili a través de l'aplicació de missatgeria instantània 'Whatsapp' (685 820 764).

Més informació

 

Informació complementària