Suggeriments, Reclamacions i Felicitacions

Imagen del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC)

Suggeriments, Reclamacions i Felicitacions

El Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania gestiona l'Oficina de Suggeriments i Reclamacions. És la unitat administrativa encarregada de gestionar els suggeriments, reclamacions i felicitacions de la ciutadania en relació amb el funcionament dels servicis municipals. 

Accedix al tràmit en: 

Presentació de Suggeriments, Reclamacions i Felicitacions

 

Informació complementària