Servei d'Atenció Telefònica 010 - 966 900 886

SAIC 010

Servei d'Atenció Telefònica 010 - 966 900 886

El servici 010 / 966 900 886 és un canal telefònic d'atenció a través del qual és possible obtindre informació sobre l'Ajuntament i els servicis que presta i, en general, sobre la ciutat d'Alacant en tots aquells temes d'interés per a la ciutadania.

Serveis oferits:

Informació sobre l'Ajuntament:

 • Agenda municipal: activitats de tota índole que se celebren en la ciutat (concerts, exposicions, certámenes...) .
 • Informació sobre tràmits: què és, on se sol·licita, procediment, tasas....
 • Equipaments municipals: socials, culturals, esportius...
 • Dependències municipals: persones de contacte, organismes, etc.
 • Convocatòries: subvencions, beques, ajudes i premis (documentació requerida, característiques, etc.) .

Arreplega d'avisos d'incidències sobre l'anormal funcionament dels servicis municipals per al seu posterior enviament al servici corresponent; per exemple:

 • Avís sobre contenidors de fem en mal estat, desbordats o plens.
 • Avisos sobre desperfectes al mobiliari urbà.
 • Ruptura o desperfectes a les voreres i calçades.
 • Incidències sobre l'enllumenat públic, avariat o en mal estat.
 • Avisos sobre avaries en semàfors. Peticions de poda d'arbres.
 • Avís sobre clavegueram en mal estat.
 • Desperfectes en jocs infantils en els parcs públics.

Sol·licitud de cita prèvia per a tràmits de l'Ajuntament d'Alacant:

*També es pot sol·licitar cita prèvia on line en https://citaprevia.alicante.es

Horari d'atenció:

El servici es presta de dilluns a divendres laborables, de 09.00 a 18.00 hores, i és atés en castellà, valencià i anglés.

Cost de la telefonada:

El pagament per la realització de telefonades al 010 depén del contracte que amb l'operador de telecomunicacions tinga el propietari del telèfon fix o mòbil. L'Ajuntament no ingressa cap quantitat per les crides rebudes i, en conseqüència, no repercutix cap cost als que ho utilitzen pel servici que oferix.

El preu per telefonada al telèfon 010 és ingressat íntegrament per l'operador de telecomunicacions amb què la persona criden-te mantinga el contracte corresponent.

Les tarifes aplicables a tots els servicis 010 d'Espanya han sigut regulades mitjançant una Resolució de 31 de juliol de 2013 de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació de les Administracions Locals (publicada en el BOE núm. 226 de 20/09/2013). El telèfon 010 de l'Ajuntament d'Alacant aplica a l'usuari criden-te la Modalitat A de facturació per temps arreplegada en la dita norma, on el preu de la telefonada és el següent:

 • Des de la xarxa fixa, el preu d'establiment i preu per minut d'una crida ordinària fix - fix d'àmbit provincial.
 • Des de la xarxa mòbil, el preu d'establiment i preu per minut d'una telefonada ordinària mòbil - fix en el territori nacional.

*Per a telefonades des de la ciutat d'Alacant i de fora del municipi pot utilitzar-se també el Tel. 966 900 886. En este cas, normalment podria telefonar-se de forma gratuïta si es té contractat amb un operador de telecomunicacions un servici de 'tarifa plana' per a telefonades a telèfons nacionals. No obstant això, aconsellem verificar amb la seua operadora telefònica si inclou el dit número en la 'tarifa plana'.

El servici d'atenció telefònica 010 forma part del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) , des d'una fórmula multicanal, combinant l'àtenció presèncial, telefònica i per mitjà electrònics.

Informació complementària
Vídeos: 
Servei d'Atenció Telefònica 010