Observatori Municipal d'Habitatge en Lloguer d'Alacant

Quadre de comandament

Les dades del següent quadre de comandament provenen d'una font d'informació externa a l'Ajuntament d'Alacant.

observatorio municipal de vivienda en alquiler de alicante

Què és l'Observatori Municipal d'Habitatge en Lloguer d'Alacant ?

Dins del marc del Programa de Lloguer Assequible que té com a objectiu facilitar l'accés, en règim d'arrendament, a un habitatge, amb preu assequible, i adequada a les necessitats i condicions econòmiques de l'usuari, mitjançant la captació d'habitatges desocupats en el mercat privat de la ciutat d'Alacant, s'ha desenvolupat l'Observatori Municipal d'Habitatge en Lloguer.

Amb l'objectiu d'aconseguir que el preu de lloguer dels habitatges que es posen a la disposició de la ciutadania per al seu lloguer i que es trobe per davall del preu del mercat lliure de lloguer, s'ha de conéixer, imprescindiblement, la situació del preu del mercat de lloguer lliure a la ciutat. Amb aqueixa finalitat, i atés que diàriament es buscaven les ofertes d'habitatges en lloguer que compliren criteris de preus moderats i habitabilitat, es va decidir que aqueixes dades podien aportar més valor del que al principi s'esperava.

Així va començar aquest Observatori en el 2012, com a eina interna del Programa de Lloguer Assequible, que en aquest moment es posa a la disposició de la ciutadania i empreses per a la seua informació i reutilització.

Aquest Observatori Municipal d'Habitatge en Lloguer d'Alacant, està contractat dins del Programa de Lloguer Assequible que gestiona Factoria, Gestió i Consultoria, S.l.