Convocatòria designació lloc de Gerència

Informació convocatòria designació lloc de Gerència

El termini de presentació d'instàncies serà de QUINZE DIES HÀBILS comptats a partir de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat de l'extracte de l'anunci de la present convocatòria.

Accés directe al procediment (Finalitzat)

Llista provisional d'admesos i exclosos:

Descarregar el llistat

Edicte rectificació decrete llista provisional admesos i exclosos 

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos Gerència

Informació complementària