Ocupació pública en el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante

logo pmva

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

La publicació de l'oferta no suposa la convocatòria de les places oferides.

 

OPOSICIONS

  • Bases Genèriques que regeixen els processos selectius convocats pel Patronato Municipal de la Vivienda.
  • Bases Genèriques que regeixen els PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL (Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública), convocats pel Patronato Municipal de la Vivienda.

 

CONVOCATÒRIES

Convocatòria i Bases Específiques. Procés d'Estabilització d'Ocupació Temporal: 7 places de caràcter laboral fix:

El termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Informació complementària