Imagen relacionada

Equipaments - Urbanisme i vivenda

Equipaments singulars

Cementerio Municipal de Alicante
Equipaments singulars El cementeri municipal d'Alacant Nostra Senyora del Remei, la construcció del qual es va iniciar el 1918 segons projecte de l'arquitecte municipal Francisco Fajardo Guardiola, va entrar en funcionament el 1925, encara que una epidèmia de grip ocorreguda el mateix any 1918 va...

Espais polivalents

Edificio municipal El Claustro. Vista exterior
L'Edifici Municipal “El Claustro”, gestionat pel Patronato Municipal de la Vivienda, va obrir les seues portes al setembre de 2009. Aquestes instal·lacions, alberguen en la seua planta superior l' Oficina d'Assessorament i Mediació en Conflictes Hipotecaris i Arrendaments d'habitatge , i l'Oficina...
L'edifici municipal “EL CLAUSTRO”, gestionat pel Patronato Municipal de la Vivienda, va obrir les seues portes al setembre de 2009, està compost de dues plantes amb usos molt diferents, la planta superior alberga oficines administratives que donen suport al Programa d'Intermediació Social...

Oficines tramitadores

Medios de Información Concejalía de Urbanismo
Tipus d'equipament: Oficines tramitadores MITJANS D'INFORMACIÓ SERVEI D'ATENCIÓ TELEFÒNICA 010 • El Servei 010 és un canal telefònic d'atenció a través del qual és possible obtindre informació sobre l'Ajuntament i els serveis que presta i, en general, sobre la ciutat d'Alacant en tots aquells temes...
Assessorament i mediació en conflictes hipotecaris i arrendaments d'habitatge pretén informar, assessorar i mediar entre els afectats per l'impagament d'una hipoteca o d'impagament de renda de lloguer, bé amb les entitats financeres o bé amb els arrendadors dels habitatges.