Imagen relacionada

Equipaments - Urbanisme i vivenda

Espais polivalents

Edificio municipal El Claustro. Vista exterior
L'Edifici Municipal “El Claustro”, gestionat pel Patronato Municipal de la Vivienda, va obrir les seues portes al setembre de 2009. Aquestes instal·lacions, alberguen en la seua planta superior l' Oficina d'Assessorament i Mediació en Conflictes Hipotecaris i Arrendaments d'habitatge , i l'Oficina...
L'edifici municipal “EL CLAUSTRO”, gestionat pel Patronato Municipal de la Vivienda, va obrir les seues portes al setembre de 2009, està compost de dues plantes amb usos molt diferents, la planta superior alberga oficines administratives que donen suport al Programa d'Intermediació Social...

Oficines tramitadores

Assessorament i mediació en conflictes hipotecaris i arrendaments d'habitatge pretén informar, assessorar i mediar entre els afectats per l'impagament d'una hipoteca o d'impagament de renda de lloguer, bé amb les entitats financeres o bé amb els arrendadors dels habitatges.