Mitjans d'informació de la regidoria d'urbanisme i conservació d'immobles

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores
Medios de Información Concejalía de Urbanismo

Tipus d'equipament: Oficines tramitadores

MITJANS D'INFORMACIÓ

SERVEI D'ATENCIÓ TELEFÒNICA 010

• El Servei 010 és un canal telefònic d'atenció a través del qual és possible obtindre informació sobre l'Ajuntament i els serveis que presta i, en general, sobre la ciutat d'Alacant en tots aquells temes d'interés per a la ciutadania, entre els quals es troben els relatius a les competències de la Regidoria d'Urbanisme.

• Per a telefonades des de fora del municipi d'Alacant: 900 153 862.

• El servei es presta de dilluns a divendres laborables, de 9 a 18 h., i és atés en castellà, valencià i anglés.

MANUAL ACCÉS SEU ELECTRÒNICA: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES D'URBANISME

https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201909/manual-sed...

https://sedeelectronica.alicante.es/

ENLLAÇ AMB LA WEB - CITES PRÈVIES

https://citap.alicante.es/

ENLLAÇ AMB MAPES

https://pgou.alicante.es/

RECEPCIÓ PLANTA BAIXA REGIDORIA D'URBANISME

Plaça de l'Ajuntament, núm. 5

La seua funció és la d'atenció telefònica genèrica relacionada amb horaris, ubicació de la Regidoria, maneres de sol·licitar cites amb serveis d'atenció al públic.

Recepció Regidoria d'Urbanisme: 965 14 94 05 i 965 14 81 52

ATENCIÓ AL PÚBLIC DEL DEPARTAMENT JURÍDIC D'INFRACCIONS I SANCIONS

L'atenció als interessats en els expedients denominats D (Denúncies) R (Restauració legalitat urbanística) DV (Denúncies tanques) i SA (Sancionadors d'obres) es realitzarà durant els horaris i dies indicats, prèvia sol·licitud i obtenció de cita prèvia als telèfons: 965 14 91 22; 965 14 91 23 o 965 14 91 21.

ATENCIÓ AL PÚBLIC DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ D'IMMOBLES:

a) Atenció Tècnica Jurídica (Immobles i Solars) - Plaça de l'Ajuntament, núm. 5, 3r - Sol·licitud cita telefònica.

b) Atenció Administrativa (Immobles) - Plaça de l'Ajuntament, núm. 5-3r - Sol·licitud cita telefònica.

c) Atenció Administrativa i Tècnica (Solars) - Plaça de l'Ajuntament, núm. 5-3r - Sol·licitud cita telefònica.

d) Atenció Tècnica Arquitectes Tècnics - Plaça de l'Ajuntament, núm. 5, baix. - Sol·licitud cita prèvia.

OFICINA D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA

L'Oficina d'Informació Urbanística és una dependència que atén les consultes verbals del públic, facilita a aquest l'examen d'expedients, l'obtenció de plans i altres aspectes de les relacions directes amb ciutadans en assumptes no complexos.

ATENCIÓ TELEFÒNICA:

Atenció NO tècnica de l'Oficina d'Informació Urbanística: 965 14 92 41 (SI NO ATÉN LA SEUA TELEFONADA ÉS PERQUÈ LA LÍNIA ESTÀ OCUPADA, INTENTE-HO MÉS TARD, PREGUEM QUE DISCULPEN LES MOLÈSTIES)

De 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres (hivern)

De 9.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres (estiu)

ATENCIÓ PRESENCIAL:

L'atenció de manera presencial d’Informació General no tècnica, d'Informació Tècnica no especialitzada, i de TÈCNICS MUNICIPALS, se sol·licitarà mitjançant cita prèvia.

Les nostres oficines es troben a la plaça de l'Ajuntament, núm. 5, baix, de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.30 hores.

ATENCIÓ MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC:

informacion.urbanistica@alicante.es

Ubicació:

Plaça de l’Ajuntament, 5

Ubicación: 
Plaza
Ayuntamiento
5
03002
Horario: 

Horari:

APLICABLE EXCLUSIVAMENT A L'OFICINA D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA.

Horari d'hivern (del 16 de setembre al 30 de juny): atenció al públic de 9.00 a 14 hores, de dilluns a divendres (retirada de números o confirmació de cita prèvia fins a les 13.30 hores o fins que s'esgoten per a cita prèvia).

Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 15 de setembre): atenció al públic de 9.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres (retirada de números o confirmació de cita prèvia fins a les 12.30 hores o fins que s'esgoten per a cita prèvia).

Contacto: 
Telèfon: 
965149241
Informació complementària
Documentación: