Imagen relacionada

Noticies - Urbanisme i vivenda

Imagen de la zona.

Informació pública de la M.P. 2 P. E. Reserva Sòl Dotacional Universitat Alacant

Informació pública de la Modificació Puntual Núm. 2 Pla Especial de Reserva del Sòl Dotacional de la Universitat d'Alacant.

Publicado el 29 maig 2023
Imagen del plano

Informació pública de la Modificació Puntual Núm. 42 del PGMOU 1987

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 42 del PGMOU 1987 sobre regulació d'usos dotacionals terciaris.

Publicado el 29 maig 2023
IMAGEN

Compte de liquidació de la UE Nº 1 Plan Parcial 1/2 Benalúa Sud

Compte de Liquidació del Programa d'Actuació Integrada de la UE 1 del Pla Parcial 1.2 Benalúa Sud

Publicado el 26 abr. 2023
Imagen del plano del PGOU de Alicante 1987

Consulta pública prévia M.P.44 PGMOU-87 identificació ámbits en SNU per a FOTOVOLTAIQUES

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 44 DEL PGMOU 1987, SOBRE IDENTIFICACIÓ D'ÀMBITS EN SNU PER A IMPLANTACIÓ D'INSTAL·LACIONS GENERADORES D'ENERGIA FOTOVOLTAICA

Publicado el 14 des. 2022
Logotipo de urbanismo

Licitació contracte menor de serv. professionals per a la redacció del DIE de MP 44 PGMO

Licitació de contracte menor de serveis professionals per a dur a terme la redacció del Document Inicial Estratègic de la M.P. Núm. 44 del PGOU 1987

Publicado el 13 des. 2022
Imagen del plano

Consulta Pública Prévia M.P. 42 PGOU 87-Nova regulació usos dotacionals i terciaris.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA M.P. NÚM. 42 DEL PGOU D'ALACANT-1987, REFERENT A LA NOVA REGULACIÓ D'USOS DOTACIONALS I TERCIARIS D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT.

Publicado el 19 jul. 2022
cartel ayudas alquiler

Ajudes al lloguer d'habitatge 2022

S'ha publicat el 30 de juny de 2022 en el DOGV, la convocatòria d'ajudes al lloguer corresponent a l'any 2022

Publicado el 30 jun 2022
Cartel bono alquiler joven 2022

Bono Lloguer Jove 2022

El'1 de juny de 2022 s'ha publicat les bases i la convocatòria del Bo Lloguer Jove per a l'exercici 2022

Publicado el 8 jun 2022
Nuevo servicio por videoconferencia de la Dirección General del Catastro

Nou servei d'atenció per videoconferència 'Cadastre Directe (CADI)'

A partir del 14 de març de 2022

Publicado el 11 març 2022
Imagen del Plan General de la zona de la calle trento

Exposició Pública P.A.I. Unidtat d'Execució num. 2 sector PP. I/3 “Carrer TRENTO"

PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ Núm. 2 DEL SECTOR P.P. I/3 “CARRER TRENTO”

Publicado el 6 set. 2021
IMAGEN DE PUZLE

Exposició Pública del proyecte d'expropiació d'área de "La Medina" (Fase 2)

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA RELACIÓ DE PROPIETARIS, BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ EN L'ÀREA “LA MEDINA” (FASE 2)

Publicado el 6 set. 2021
Imagen edilicia de la zona.

Participació Pública Estudi d'Integració Paisajística Agua Amarga

INFORMACIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA PER A l'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA “MODIFICACIÓ Núm. 3 PLA PARCIAL AIGUA AMARGA – ALACANT”.

Publicado el 25 ag. 2021
Imagen de la planta del proyecto

Exposició Pública del Projecte d'ocupació directa en Via Parc tram 4 Els Àngels

PROJECTE DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT ENTRE ELS BARRIS DE TÓMBOLA I ELS ÀNGELS PER VIA PARC (CARRER DE L’OLLERIA-CARRER DE LA MARE DE DÉU DEL PUIG)

Publicado el 25 ag. 2021
Imagen edilicia de la fachada y el jardín

Exposició pública llicència ambiental PA-2021000015

CENTRE ESPECÍFIC DE MALALTS MENTALS (CEEM) I CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL (CRIS). CENTRE D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL INCLUSIU

Publicado el 25 ag. 2021
Imagen relacionada

Exposició pública llicència ambiental PA-2021000016

Magatzem de venda a l'engròs de materials de lampisteria, ferreteria i calefacció.

Publicado el 25 ag. 2021

Pàgines