Participació Pública Estudi d'Integració Paisajística Agua Amarga

INFORMACIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA PER A l'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA “MODIFICACIÓ Núm. 3 PLA PARCIAL AIGUA AMARGA – ALACANT”.
Imagen edilicia de la zona.

El Pla de Participació Pública en matèria de Paisatge, és un dels eixos fonamentals per a la consecució de la intervenció activa dels ciutadans en els procediments de planificació paisatgística dirigits a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible.

La participació pública ha de formar part substancial de qualsevol procés de planificació amb calat territorial. Captar la percepció de la població ha de convertir-se, juntament amb la caracterització dels valors naturals i humans que configuren la faç del territori, en una part rellevant de qualsevol estudi de base paisatgística.

El públic i les institucions interessades podran participar de manera efectiva en la Modificació esmentada, mitjançant l'emplenament d'una enquesta, en la qual, a través de fotografies i el seu coneixement del territori, podran donar la seua opinió sobre aspectes relatius al paisatge; a més es podran recollir les seues apreciacions i sensibilitats sobre el paisatge afectat per la connexió proposada.

Aquest procés participatiu compleix amb les exigències que conformen el marc de transparència de les administracions públiques, atesa la difusió, preferentment per mitjans electrònics, a través de les seues pàgines web o seus electròniques de tota la informació la divulgació de la qual siga de rellevància, per a afavorir l'accés i participació de la ciutadania en relació a l'activitat pública municipal.

S'adjunten els documents corresponents al pla de participació pública i l'enquesta participativa.

L'enquesta amb la qual es pretén recaptar informació sobre l'àmbit d'estudi del públic interessat estarà disponible durant 15 dies naturals en la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant, que començarà a computar-se des del 18 d'agost de 2021 fins a l'1 de setembre de 2021, tots dos inclusivament, i únicament a través de l'enllaç que apareix relacionat a continuació:

 

 

Informació complementària