Compte de liquidació de la UE Nº 1 Plan Parcial 1/2 Benalúa Sud

Compte de Liquidació del Programa d'Actuació Integrada de la UE 1 del Pla Parcial 1.2 Benalúa Sud
IMAGEN

El motiu del present document és complir les sentències, relacionades i resumides breument a continuació, que causen efecte sobre el Compte de Liquidació del Programa d'Actuació Integrada de la UE 1 del Pla Parcial 1.2 Benalúa Sud, aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2015. 

Informació complementària
Documentación: