Ajudes al lloguer d'habitatge 2022

S'ha publicat el 30 de juny de 2022 en el DOGV, la convocatòria d'ajudes al lloguer corresponent a l'any 2022
cartel ayudas alquiler

S'ha publicat avui 30 de juny de 2022 en el DOGV, la convocatòria d'ajudes al lloguer corresponent a l'any 2022:

Termini sol·licitud: de l'1 de juliol a l'1 d'agost de 2022
Presentació telemàtica o presencial amb cita prèvia en el Servei Territorial d'Habitatge d'Alacant, Av. Aguilera núm. 1
Preu màxim de lloguer: 680 €/mes. Contracte d'habitació: 300 €/mes
Les ajudes es concedeixen per un termini de 24 mesos
Unitat de convivència: és el conjunt de persones que estiguen empadronats en el mateix habitatge. 
Ingressos màxims anuals: 3 IPREM, 4 IPREM si família nombrosa, discapacitat o víctimes terrorisme, 5 IPREM família nombrosa especial o discapacitat igual o superior al 33%
Ingressos mínims: 0,3 IPREM

Ajudes:

Fins al 50% del preu del lloguer o d'habitació, per a ingressos de fins a 1 IPREM
Fins al 45% del preu del lloguer o d'habitació, per a ingressos entre 1 i 2,5 IPREM
Fins al 40% del preu del lloguer o d'habitació, per a ingressos entre 2,5 i 3 IPREM (o situacions especials)

Informació: https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2022