Decret “Proposta de resolució provisional del procediment de concessió d’ajudes destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre i empreses per a la reactivació d’Alacant com a destinació turística 2021”