Directori Municipal - Patronat Municipal de Turisme i Platges

El Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant té com a missió principal l'execució i el desenvolupament de les funcions següents:

 1. Promoure totes les activitats encaminades a incrementar la demanda turística.
 2. Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguen beneficiar l'increment i la qualitat de l'oferta turística d'Alacant.
 3. Promoure la presència activa d'Alacant en el mercat turístic nacional i internacional, procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme.
 4. Afavorir, ajudar i possibilitar l'adequació de les estructures i dels servicis a l'oferta turística, donant suport a la iniciativa privada del sector.
 5. Potenciar i estructurar el sector turístic inherent al tema de congressos.
 6. Gestionar i realitzar totes aquelles funcions i activitats encaminades a la millora i la promoció de les platges, incloent-hi les concessions, les subvencions específiques, etc., i en tot cas assumir les funcions que per a este objecte desenvolupava anteriorment l'Ajuntament a través de la Regidoria de Platges.
 7. Estudiar els problemes turístics de la ciutat adoptant o proposant les mesures que es consideren més adequades per a solucionar-los.
 8. Elaborar el material de difusió necessari a fi de conéixer els recursos turístics d'Alacant per a fomentar la captació de visitants.
 9. Potenciar el desenvolupament del turisme en el seu sentit més ampli.
 10. Col·laborar amb altres entitats públiques o privades en la promoció d'Alacant.
 11. Instar les autoritats i els organismes competents la tramitació de concerts econòmics per al finançament de campanyes de promoció i comercialització turística.
 12. Contribuir a la defensa dels recursos turístics i valors socioculturals de la ciutat.
 13. Estudiar i analitzar la realitat turística de la ciutat.
 14. Coordinar, impulsar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del turisme a la ciutat.
 15. Gestionar instal·lacions i equipaments municipals o amb participació municipal, d'interés per a la ciutat.